Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach będzie bardziej ekologiczny dzięki dofinasowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)  w Kielcach oraz Gminy Daleszyce.

 

            Za otrzymaną kwotę został przeprowadzony audyt energetyczny budynku oraz zostało wymienione 32 szt. stolarki okiennej w budynku OSP, która będzie spełniać normy związane z wymogami współczynnika przenikalności cieplnej (U). Całość zadania wynosi 62.600zł (brutto), a powierzchnia wymienianych okien to 60,5m2.

  1. Powierzchnia demontowanych i montowanej stolarki okiennej wynosi 61,14m2.
  2. Powierzchnia demontowanych i montowanej stolarki okiennej wynosi 61,14m2.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach na ten cel sięgnął po środki pozabudżetowe
 i uzyskał dofinansowanie w kwocie 50.000,00zł podpisując umowę w dniu 31 października 2023r.
z WFOŚiGW w Kielcach w ramach programu: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

Zadanie zrealizowano również dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego oraz Rady Miejskiej w Daleszycach, którzy przeznaczyli dotację celową na „Dofinansowanie kosztów wymiany stolarki okiennej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach” w kwocie 12.600,00zł.