Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach powstała w 1912 roku, poniżej prezentujemy informacje o członkach jednostki, skład zarządu oraz dane kontaktowe.

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach
Rok powstania: 1912
Liczba członków:
– członkowie czynni z uprawnieniami do działań ratowniczych: 42
– członkowie czynni bez uprawnień do działań ratowniczych: 6
– członkowie honorowi: 7
– członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 16
– członkowie wspierający: 15
– członkowie Kobiecej Drużyny Pożarniczej: 14
– członkowie orkiestry: 19

Adres jednostki:
Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach, 26–021 Daleszyce, ul. Plac Staszica 8
Tel. (41) 30 72 586 lub Prezes 698-655-169

Skład Zarządu:
Prezes: Norbert Wojciechowski
Komendant – Wiceprezes: Szczepan Furmanek
Zastępca Komendanta: Tomasz Rzadkowski
Skarbnik: Adrian Kozub
Sekretarz: Willy Mateusz Maroński