Orkiestra OSP w Daleszycach powstała w 1927 roku. Jej założycielem był Piotr Michalczyk, pierwszym kapelmistrzem został Jan Powałek, grający w orkiestrze wojskowej na Bukówce. Przeszedł on kurs kapelmistrzowski i podjął się nieodpłatnie nauczyć gry na instrumentach dętych miejscową młodzież. Orkiestra liczyła 26 osób i wkrótce uświetniała wszystkie uroczystości strażackie, kościelne i państwowe aż do 1939 roku.

Po wojnie naukę gry na instrumentach, również dętych, prowadził miejscowy organista Józef Urbański. Zajęcia odbywały się w Domu Ludowym w Daleszycach. Przeszkolona młodzież wstępowała w szeregi orkiestry. Później sprawami organizacyjnymi orkiestry zajmował się Edward Kuca. Zawiadamiał o próbach, przepisywał nuty itd.

W latach 80. zatrudniono kapelmistrza Kazimierza Hoffmana – muzyka z orkiestry wojskowej na Bukówce. Wtedy to orkiestra zaczęła swoje prężne działania mające na celu zakup instrumentów, remont instrumentów, a co najważniejsze – pozyskiwanie młodzieży. Do nauki zgłosiło się wielu chętnych. Liczne próby i odpowiedni repertuar doprowadziły do tego, iż na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Jędrzejowie w 1985 roku orkiestra zajęła II miejsce. Po pewnym czasie orkiestra zaczęła się rozpadać. Część młodzieży odeszło, a o instrumenty nie miał kto zadbać. Ale co najważniejsze, orkiestra, choć w niewielkim składzie, brała udział w różnych uroczystościach strażackich, parafialnych, państwowych.

W 1992 roku, dokonano naboru do orkiestry, zgłosiło się 10 osób. Niestety po dwóch miesiącach zmarł kapelmistrz p. Kazimierz Hoffman. Na jego miejsce w niedługim czasie zatrudniono Stanisława Szydłowskiego. Na próby uczęszczała „stara orkiestra” i młodzież, która ją miała zasilić. Po 10 miesiącach odszedł kapelmistrz. Sprawami organizacyjnymi zajął się wtedy Jan Sodel i Jan Niepsuj. Wspólnie z Zarządem OSP w Daleszycach organizowali próby w remizie.

Pamiętam pierwszą rezurekcję, w której brałem udział wspomina dziś Norbert Wojciechowski kierownik orkiestry – był to rok 1994. Miałem wtedy 15 lat i umiałem zagrać „Wesoły nam dzień” i „Błękitne rozwińmy sztandary”, resztę się markowało. Potem było coraz lepiej. Nasza orkiestra liczyła 11 osób: Jan Sodel, Tadeusz Krzywicki, Marian Zychowicz, Norbert Wojciechowski, Jan Niepsuj, Marian Ozimina, Mieczysław Kosmala, Tadeusz Zdanowski, Ryszard Fortuński, Stanisław Golmento, Wiesław Kułaga.

Do orkiestry dołączył Emil Marciniec, który po niedługim czasie nauki zaczął dobrze grać. Orkiestra jednak nie rozwijała się repertuarowo, nie brała udziału w przeglądach. Taka sytuacja trwała do 2001 roku.

W 2001 roku zaczęto znów poważnie myśleć o orkiestrze. Zatrudniono kapelmistrza Jana Tokarza – muzyka z kieleckiej filharmonii. Zarząd OSP Daleszyce wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach zaczął reaktywować tradycję muzykowania. GOK dokonał zakupu kilku instrumentów i opłacał kapelmistrza, zarząd OSP wyremontował kilka instrumentów. Słowa podziękowania należą się panu Błaszczykowi, który użyczył klarnetu do nauki.

Przystąpiono do naboru młodzieży. Na pierwsze spotkanie przeszło 50 osób. Z tej ogromnej liczby chęć podjęcia nauki wyraziło tylko osób: Anna Furmanek, Anna Wójcik, Monika Kapela, Ewa Cedro, Marcin Maciejski, Marian Guz. Po 3 miesiącach prób udało się wspólnie zagrać kolędy podczas Finału WOŚP w Daleszycach. Później były próby, nauka nowych utworów, wszystko zmierzało we właściwym kierunku. Ale znów 4 osoby zrezygnowały z gry. Dzięki inicjatywie kapelmistrza Tokarza nawiązano współpracę z młodzieżą z Harcerskiej Orkiestry Dętej w Białogonie.

W 2004 roku odszedł z orkiestry Jan Tokarz, po 2 miesiącach został zatrudniony kapelmistrz Ryszard Tabiszewski – muzyk, kapelmistrz orkiestry wojskowej na Bukówce. Zostało 12 osób. Ryszard Tabiszewski zaczął dobierać repertuar, zaczynaliśmy jakby wszystko od nowa.

W 2005 roku Zarząd OSP w Daleszycach złożył projekt na orkiestrę dętą do Funduszu Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Łączny koszt projektu to 7500 zł. Dostaliśmy grant w wysokości 5900 zł, resztę dofinansowały Urząd Gminy, GOK i OSP w Daleszycach. Znów zorganizowaliśmy nabór do orkiestry. Przyszło 5 osób: Marcelina Jaworska, Jacek Golmento, Mateusz Wojsa, Michał Baran, Maciej Sabat. Za wspomnianą kwotę dokupiliśmy 2 saksofony, trąbkę, tubę, resztę przeznaczyliśmy na remont instrumentów, zakup umundurowania i wynagrodzenie kapelmistrza. Zaczęły się próby nawet 3 razy w tygodniu, młodzież szybko się uczyła. Zaczęliśmy poznawać nowe marsze (również pogrzebowe). Pod koniec 2006 roku do orkiestry przyszły jeszcze 3 osoby na instrumenty perkusyjne: Daniel Jaworski, Piotr Rzadkowski, Natalia Jaworska.

Wszystko zaczęło dobrze się układać, już na początku 2007 roku orkiestra liczyła 18 osób.
Niestety w styczniu tragicznie zginął Ryszard Fortuński, a w lutym ciężko zachorował Jan Sodel.
I znów orkiestra się zmniejszyła.

W maju 2008 r. zarząd jednostki OSP złożył wniosek konkursowy do Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi pod nazwą „Orkiestra Dęta Chlubą OSP Daleszyce”. Założonym celem było wyposażenie orkiestry w nowe instrumenty. Wniosek został oceniony pozytywnie i orkiestra otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.900 zł. Przy własnym wkładzie finansowym w wysokości 5.400 złotych. Za kwotę 18.300 zł zostało zakupione 15 instrumentów, 20 pulpitów do nut i wyremontowanych zostało 8 instrumentów.

Ogłoszony został nabór do orkiestry i znalazła się młodzież chętna do gry: Karolina Wójcik, Dawid Stępień, Mateusz Mochocki, Karolina Wojsa, Kornel Musiał, Paweł Langner, Jakub Materek, Marta Ramiączek. We wrześniu 2008r. orkiestra dęta uczestniczyła w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowinach. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się cztery orkiestry: z Morawicy, Nowin, Daleszyc i Chmielnika. Występ orkiestry z Daleszyc został pozytywnie oceniony przez innych kapelmistrzów, którzy byli pełni uznania dla wysokiego poziomu gry.

W 2009r na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Daleszycach nasza orkiestra zdobyła wyróżnienie. We wspomnianym przeglądzie udział brało 8 orkiestr strażackich z województwa świętokrzyskiego.
Braliśmy także udział w Ogólnopolskich Obchodach dnia Strażaka w 2010r. prowadząc kolumnę składającą się z kompani straży pożarnej, pocztów sztandarowych, sprzętu strażackiego, a także wykonaliśmy koncert w muszli koncertowej parku miejskiego w Kielcach.

W 2011r. orkiestra była zaproszona przez władze Kielc do uświetnienia uroczystości 5 rocznicy przystąpienia Polski do UE.
Ponadto uświetniamy uroczystości lokalne: strażackie, święta państwowe, kościelne, także gminne festyny i dożynki.
W 2011 Burmistrz Wojciech Furmanek oraz Zarząd miasta Daleszyce przeznaczył 11.000 zl. na nowe stroje dla orkiestry – zadanie zostało zrealizowane. W 2011r. Nasza orkiestra wzięła udział w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Sędziszowie oraz w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowinach.

W dniach 16 – 18czerwca 2012r. dzięki zaangażowaniu i pomocy p. Anny Oszczepalskiej i p. Burmistrza Furmanka orkiestra uczestniczyła w wyjeździe do Dalesic w Czechach. Tam na odbywającym się przeglądzie orkiestr zagrała również nasz orkiestra. Koncert uświetniła także wokalistka Kornelia Kanclerz oraz jej brat Klaudiusz. Zgromadzona publiczność nagrodziła nasz występ gromkimi brawami.

W 2013r. Orkiestra Dęta z Daleszyc, postanowiła uwiecznić swój repertuar wydając płytę, na której znajduje się 15 utworów. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach na ten cel sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując do zadania publicznego z zakresu kultury na 2013r. głoszonego przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego. W lutym złożono wniosek pn. „Wydanie płyty Orkiestry Dętej z Daleszyc”. Suma wniosku opiewała na 6.100zł, z czego 3.000 to pozyskane środki z projektu, 2.500zł Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 600zł środki własne OSP. Za powyższą kwotę udało się wydać 500 egzemplarzy płyt. Jej wydanie ma na celu nie tylko promocję Orkiestry Dętej z Daleszyc, ale również gminy i OSP w Daleszycach.

Dużym sukcesem naszej orkiestry było zajęcie II miejsca, na 7 startujących w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich – Działoszyce 2013, powiat pińczowski. Tym samym otrzymaliśmy nominację do Przeglądu Regionalnego, który miał miejsce w 2014r. Warto zaznaczyć, że taką nagrodę orkiestra zdobyła przed 29 laty na Przeglądzie w Jędrzejowie, wtedy kapelmistrzem orkiestry był nieżyjący już Kazimierz Hoffman. Cieszymy się, że nasza wieloletnia praca, nasz trud i wysiłek został doceniony.

W 2014r. znów kolejne sukcesy już w maju członkowie orkiestry postanowili wydać drugą płytę, na której znajduje się 10 utworów. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach na ten cel sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując do zadania publicznego z zakresu kultury na 2014r. głoszonego przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego. W lutym złożono wniosek pn. „Nagranie płyty przez Orkiestrę Dętą z Daleszyc”. Suma wniosku opiewała na 5.000zł, z czego 1.500 to pozyskane środki z projektu, 3.000zł Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 500zł środki własne OSP. Za powyższą kwotę udało się wydać 300 egzemplarzy płyt.
Dużym sukcesem naszej orkiestry było zajęcie III miejsca, na 7 startujących orkiestr w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP – Wisła 2014, woj. śląskie. Przeglądy regionalne odbywały się w 7 regionach Polski. Ogólnie na 54 startujące orkiestry zajęliśmy 9 miejsce exequo. Tym samym orkiestra zakwalifikowała się po raz pierwszy w historii do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP, który będzie miał miejsce w Płocku w czerwcu 2015r.

Orkiestra OSP w Daleszycach
Na wyjazd orkiestry do Wisły Zarząd także sięgnął po środki pozabudżetowe z programu kultura 2014r. ogłoszonego przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego. Wniosek pn. „Udział orkiestry dętej
z Daleszyc w Przeglądzie Regionalnym Orkiestr” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.500zł,
pozostałe to 900zł środki własne OSP, 120 zł MGOK w Daleszycach.

W 2015r. historycznym sukcesem mogą szczycić się członkowie Orkiestry Dętej z Daleszyc, działającej przy OSP i Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, którzy reprezentowali naszą gminę, powiat kielecki, i województwo świętokrzyskie na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Płocku w dniach 5-7 czerwca 2015r. To wielkie wydarzenie dla naszych muzyków, ponieważ znaleźli się wśród 19 najlepszych Orkiestr w Polsce. Sam udział w tak wysokiej rangą imprezie, był dla nich dużym wyróżnieniem.

Już tydzień później, bo 14 czerwca nasza Orkiestra zagrała na XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP we Włoszczowej. Na 9 startujących Orkiestra nasza otrzymała awans na przegląd regionalny w 2016 roku. Jury oceniło wysoki poziom wszystkich Orkiestr zarówno grę jak i umundurowanie.

Poziom gry naszej Orkiestry mogli posłuchać widzowie, którzy w dniu 21 czerwca 2015r. przyszli na Rynek w Daleszycach, gdzie odbył się IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, w którym nieprzerwanie od samego początku udział bierze orkiestra z Daleszyc.
W 2015r. orkiestra została nagrodzona „ZŁOTĄ WAGĄ” – nagrodą Burmistrza Daleszyc w kategorii „Wydarzenie roku”

Od roku 2007 orkiestra bierze udział w podsumowaniu roku kulturalnego organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszye, MGOK i OSP.

Obecnie Zarząd OSP ściśle współpracuje z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach, który zatrudnia kapelmistrza, udostępnia pomieszczenia na próby, natomiast OSP stara się o umundurowanie i instrumenty.
Chcemy podziękować za przychylność i wspieranie działalności Orkiestry p. Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu.

W 2016r. przeprowadzono nabór do orkiestry wykonując koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Daleszycach. Do orkiestry zapisało się chętnych 11 osób, których od podstaw uczy p. Jacek Cielibała. Liczymy że młodzież w niedługim czasie zasili szeregi orkiestry.

Obecny skład orkiestry w 2016r.
1. Ryszard Tabiszewski – kapelmistrz
2. Zuzanna Rubak
3. Bartek Dygas,
4. Karolina Wójcik,
5. Marcelina Jaworska,
6. Magda Jaworska,
7. Dawid Stępień,
8. Karolina Wojsa,
9. Mateusz Wojsa,
10. Grzegorz Mizera,
11. Piotr Baltyn,
12. Michał Baran,
13. Norbert Wojciechowski,
14. Daniel Jaworski,
15. Mateusz Kwiecień,
16. Jakub Materek
17. Mateusz Radomski
18. Natalia Jaworska
19. Paweł Mizera
20. Matanina Magda