Pierwsze zebranie organizacyjne, które doprowadziło do powstania Towarzystwa Ogniowego w Daleszycach odbyło się w maju 1912r. Protokół z zebrania organizacyjnego nie został dotychczas odnaleziony, jednak podawana przez członków – założycieli data maj 1912 roku jest jak najbardziej uprawniona.

11 września 1913 roku 106 mieszkańców Daleszyc zebrało się w celu założenia straży ogniowej zgodnie z pozwoleniem Gubernatora Kieleckiego nr 4780 wydanym dn. 8 lipca 1912 roku. Spośród 106 uczestniczących osób, do straży wstąpiło 95 członków założycieli.

Byli nimi (według kolejności podpisów w protokole zebrania):
1. Michał Kwiatkowski
2. Jan Rzadkowski
3. Kazimierz Niezabitowski
4. Michał Smołuch
5. Wincenty Rzadkowski
6. Antoni Lizis
7. Antoni Dziurski
8. Feliks Kułaga
9. Franciszek Lizis
10. Michał Kwiatek
11. Wincenty Dudzic
12. Franciszek Kryczka
13. Józef Otawski
14. Mikołaj Kapuściński
15. Jan Stachurski
16. Piotr Mączka
17. Michał Powałek
18. Józef Furmanek
19. Wojciech Predygier
20. Wincenty Lizis
21. Antoni Dziurski
22. Jan Golmento
23. Antoni Wójcik
24. Ignacy Dziurski
25. Jan Dziurski
26. Antoni Jeziorski
27. Jan Jeziorski
28. Franciszek Jeziorski
29. Mateusz Zgrzebnicki
30. Antoni Kielasiński
31. Wincenty Krzyżanowski
32. Paweł Kozłowski
33. Józef Lizis
34. Maciej Łukawski
35. Maciej Lizis
36. Józef Lizis
37. Franciszek Łosak
38. Stanisław Mochocki
39. Wincenty Michalczyk
40. Mikołaj Michalczyk
41. Franciszek Meresiński
42. Michał Michalczyk
43. Wawrzyniec ( w protokole Ławrentij) Pietrzyk
44. Franciszek Rzepecki
45. Franciszek Cedro
46. Karol Aiderman
47. Andzrej Wojciechowski
48. Jan Wołcerz
49. Tomasz Wojciechowski
50. Franciszek Wójcikowski
51. Józef Guz
52. Piotr Stykowski
53. Froim Zdanowski
54. Jacenty Zieliński
55. Franciszek Michalczyk
56. Dawid Sztarkman
57. Abram Langwald
58. Symcha Wajnsztok
59. Josek Sztarkman
60. Franciszek Kotyniewicz
61. Wincenty Kraska
62. Łukasz Kraska
63. Jan Kapuściński
64. Szczepan Klimek
65. Jan Kosztowniak
66. Tomasz Kot
67. Piotr Lizis
68. Andrzej Łosak
69. Franciszek Malarecki
70. Jan Michalczyk
71. Andrzej Michalczyk
72. Michał Oszczepalski
73. Jan Pietrzyk
74. Ludwik Smołuch
75. Jakub Stąpór
76. Ludwik Tarłowski
77. Józef Furmanek
78. Jan Życiński
79. Aleksander Sadurski
80. Wincenty Jankowski
81. Jan Kielasiński
82. Jan Furmanek

Pozostałych nazwisk w protokole sporządzonym po rosyjsku nie udało się odczytać.

Jak widać w zebraniu uczestniczyli także i zostali członkami założycielami straży daleszyccy Żydzi. Zebrani postanowili jednogłośnie wybrać na przedstawiciela (prezesa) zarządu ks. Piotra Mączkę, który w demokratycznych wyborach otrzymał 94 głosy. Naczelnikiem straży został wybrany aptekarz Kazimierz Niezabitowski, na którego również głosowało 94 osoby. Zaś jego pomocnikami (zastępcami) Bronisław Celinowski i Michał Cedro (89 głosów). Zarządzającym majątkiem został Michał Kwiatkowski, zaś członkami zarządu: Antoni Kozłowski, Józef Otawski. Zastępcami członków zarządu zostali: Aleksander Tarłowski, Feliks Kułaga i Jan Szakłowski. W komisji rewizyjnej zasiedli: Wincenty Kwiatkowski, Franciszek Lizis i Julian Cedro. Zarząd wybrany został na trzy lata. Ustalono składkę w wysokości 1 rubla na rok, płatną w czerwcu i styczniu każdego roku.

Jednostka została podzielona na 5 oddziałów, których komendantami zostali:
I oddział: Michał Kwiatkowski, zastępca Julian Cedro,
II oddział: Aleksander Tarłowski, zastępca Jan Stachurski,
III oddział: Wojciech Predygier, zastępca Franciszek Lizis,
IV oddział: Jozef Furmanek, zastępca Stanisław Furmanek,
V oddział: Jan Rzadkowski, zastępca Franciszek Kryczka.
Gospodarzem straży został Władysław Molenda.

Pierwsze działania OSP Daleszyce

Pierwsze działania straży rozpoczęły się od zbiórek, musztry oraz ćwiczeń ze sprzętem. W każdą niedzielę i święta strażacy po kilka godzin ćwiczyli przy stuprocentowej frekwencji. Komendy wydawane były po polsku, a instruktorem musztry był Michał Cedro. Omawiano także sprawy zaopatrzenia się w umundurowanie i podstawowy sprzęt osobisty oraz sprzęt do obrony przed pożarem.
Strażacy opodatkowali się p 5 rubli i 20 kopiejek, żeby zakupić umundurowanie i sprzęt, zaciągnięto także pożyczkę w Kasie Stefczyka w Daleszycach oraz przeprowadzono zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców.

W 1913 roku na placu gminnym na Rynku postawiono szopę na sprzęt, która stała 17 lat.

Działając nieprzerwanie na podstawie dotychczasowego statutu, w styczniu 1926 roku została oficjalnie zarejestrowana w Spisie Stowarzyszeń i Związków Województwa Kieleckiego, jako Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej Staży Pożarnej w Daleszycach. Jak odtworzono w „Kronice” po śmierci Kazimierza Niezabitowskiego naczelnikiem jednostki został p. Marcinkowski, zaś po nim funkcję tę pełnił Aleksander Tarłowski.

W 1927 roku liczba członków daleszyckiego Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej wynosiła 73 osoby. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 80 mundurów, 92 kaski strażackie, 46 toporów,2 sikawki, 6 beczkowozów, 6 drabin i 20 metrów węża tłocznego. Była to wystarczająca ilość sprzętu dla trzech funkcjonujących wówczas oddziałów bojowych.

1927 roku w skład zarządu straży pożarnej w Daleszycach wchodzą: prezesem jest ks. Marian Rykowski, miejscowy proboszcz, zastępcą jego jest ks. Władysław Nowak, miejscowy wikariusz, naczelnikiem straży jest Roman Kapuściński- sekretarz gminy, zastępcą jego jest adiutant Cichy Józef- miejscowy organista, skarbnikiem straży jest Henryk Ambroży, kancelista Sądu Pokoju.
Na kadencję lat 1930- 1936 prezesem daleszyckiej straży został Wincenty Król, zaś naczelnikiem Józef Koch. Właśnie z inicjatywy Józefa Kocha przystąpiono do budowy murowanej strażnicy w Rynku. Została ona oddana do użytku w 1933 roku. Strażnicę zbudowano z kamienia łamanego w czynie społecznym przez daleszyckich druhów w kamieniołomie Wincentego Tarłowskiego.

4 kwietnia 1935 roku odbyły się kolejne wybory władz daleszyckiej jednostki. Prezesem zarządu został wówczas Julian Toporkiewicz, zaś naczelnikiem Józef Koch. Sekretarzem wybrano Wincentego Króla, skarbnikiem Franciszka Michalczyka, zaś gospodarzem strażnicy Stefana Maciejewskiego. W składzie zarządu znaleźli się także inż. Stanisław Czech, Julian Cedro i Julian Kułaga. W 1937 roku w miejsce Juliana Toporkiewicza prezesem straży został Jan Ignacy Zawierski, a skarbnikiem wybrano Władysława Zwierzyńskiego.

W 1930 roku strażacy z Daleszyc szkoleni pod kierunkiem Teofila Lizisa stanęli do zawodów okręgowych w Kielcach. Spośród 14 startujących w zawodach drużyn zajęli 4 miejsce. Przez okres okupacji hitlerowskiej przeprowadził daleszycką straż naczelnik Władysłąw Zwierzyński. Niemieckie władze okupacyjne starały się poprawić wyposażenie straży, zwłaszcza w rejonach, gdzie szybka reakcja strażaków była niezbędna by zapobiec stratom gospodarczym. Okupantom szczególnie zależało na zabezpieczeniu lasów, które intensywnie eksploatowali. Właśnie w czasie okupacji daleszyccy strażacy zyskali motopompę i samochód.

W 1940 roku do straży należało ponad 110 strażaków, powstały także dwie sekcje samarytanek. Kursy samarytańskie były przydatne w działalności konspiracyjnej. Jak podaje ‘”Kronika OSP’’ wśród członków straży aż 62 osoby związane były z partyzantką. W okresie okupacji Niemcy polecili wybudowanie przy remizie wieży obserwacyjnej. Wieża ta była wykorzystywana przez strażaków także do ostrzegania mieszkańców Daleszyc o zbliżających się patrolach wojska czy żandarmów.

W 1944 roku zabierano też ludziom zboże i bydło. Zabrano też motopompę i samochód, spaliła się wieża obserwacyjna i dach remizy. W końcu października 1944 roku w wielkiej łapance Niemcy schwytali w Daleszycach około 600 mężczyzn. Wszystkich wywieziono do obozów pracy na terenie Rzeszy. Daleszycka straż musiała praktycznie zawiesić działalność, bowiem wśród wywiezionych było bardzo wielu strażaków. Ten stan zawieszenia trwał krótko. Gdy tylko zakończyły się działania wojenne pierwszym zadaniem dla straży stało się odbudowanie spalonej remizy. Pracami kierowali Władysław Zwierzyński, Antoni Michalczyk i Józef Zgrzebnicki. Naczelnik Władysław Zwierzyński niemal od razu od razu rozpoczął starania o motopompę, bowiem po wojnie zostały w dyspozycji strażaków tylko dwie zniszczone sikawki ręczne. Motopompę udało się uzyskać w 1946 roku.

OSP Daleszyce po wojnie

Tradycja utrzymała się po wojnie. Prezesem Daleszyckiej OSP, wybrany został zgodnie ks. Proboszcz Bolesław Rusak, co nie było na rękę władzom, jednak musiały one zaakceptować decyzję strażaków. Wspólnie z wójtem Teofilem Lizisem i naczelnikiem Władysławem Zwierzyńskim ks. Rusak rozpoczął starania o pozyskanie samochodu. Mimo że były to najtrudniejsze lata stalinowskie i na udział kleru w organizacjach społecznych patrzono z wrogością, w 1951 roku udało się zdobyć daleszyckim strażakom samochód z demobilu. Gmina dopłaciła do niego Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych 200 000 złotych.

W 1952 roku Władysław Zwierzyński ze względu na stan zdrowia zrzekł się funkcji naczelnika. Przez cztery lata pełnił ją Antoni Kisiel. W 1955 roku strażacy otrzymali drugą motopompę a także, co było dużym sukcesem, samochód ‘’Star -20’’ Dzięki ofiarności mieszkańców, pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej i społecznej pracy strażaków rozbudowano remizę tak, by mogła pomieścić nowy samochód.

W 1956 roku powrócił na stanowisko naczelnika straży Władysław Zwierzyński. Rozpoczęto w tym czasie przygotowania do obchodów 45- lecia daleszyckiej jednostki. Dzięki społecznym składkom mieszkańców, a także dochodowi z organizowanych imprez komitet zebrał 6750 złotych na sztandar, który zamówiono w pracowni tkactwa artystycznego w Częstochowie. Sztandar z jednej strony miał orła, herb Daleszyc i symbole strażackie, z drugiej wyhaftowaną postać św. Floriana i hasło „Bogu na chwałę- Bliźnim na ratunek”. Choć hasło odwołujące się do Boga nie podobało się władzom 5 maja 1957 roku odbyła się wielka uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Dziekan, proboszcz Daleszyc i prezes straży Bolesław Rusak. W imieniu społeczeństwa sztandar przekazali strażakom: Antoni Furmanek, Józef Kozub i Władysław Powałkiewicz, zaś w poczcie sztandarowym stanęli Stanisław Dziurski, jako chorąży i Henryk Cedro i Antoni Michalczyk, jako asysta. Podczas uroczystości 41 druhów złożyło uroczyste ślubowanie. Sztandar przez długie lata służył daleszyckim strażakom podczas uroczystości państwowych i religijnych. Zdarzało się, że postać świętego Floriana i sentencja ‘’ Bogu na chwałę’’ nie podobała się organizatorom i daleszyccy strażacy byli proszeni, by go dyskretnie schować. Nigdy jednak nie wyrzekli się swojego sztandaru i zawsze szli z nim wśród innych pocztów sztandarowych.

Po uroczystości nastąpiła zmiana we władzach daleszyckiej jednostki, z listy obecności walnego zebrania z dnia 30 lipca 1961r wynika, że prezesem był Jan Piwko, wiceprezesem Jan Stachurski, naczelnikiem Kazimierz Furmanek, Sekretarzem Ludwik Dziurski, skarbnikiem Władysław Powałkiewicz, gospodarzem Piotr Godek, członkiem zarządu Teofil Lizis.

W dniu 30 lipca 1961r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Na prezesa wybrano Stanisława Furmanka, Wiceprezesem – Naczelnikiem został Władysław Zwierzyński, II Wiceprezesem Stanisław Fabiański, Skarbnikiem Antoni Michalczyk, Sekretarzem Józef Zgrzebnicki, Gospodarzem Dziurski Stanisław, członek zarządu Kraska Dionizy, Krężołek Jan, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kisiel Franciszek.

W 1962r. w ścianę remizy wmurowana została tablica pamiątkowa, poświęcona 50 – leciu jednostki.

W czasach gierkowskiej prosperity łatwiej było o pozyskanie funduszy na rozwój. Początek lat 70 przynosi nowe wezwania, a mianowicie starania o budowę nowej remizy strażackiej. Inicjatorami budowy byli: ówczesny prezes OSP Henryk Furmanek, naczelnik straży Piotr Tombarkiewicz, zastępca naczelnika Henryk Dziurski, członek zarządu Bogusław Furmanek, a wspierał ją naczelnik gminy Marian Wywiał. Budowa remizy trwała cztery lata 1974 – 1978, zaś uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło, jak wówczas było przyjęte, z okazji święta 22 lipca.

W latach 1979 – 1984 funkcję prezesa OSP Daleszyce sprawował Piotr Kosakiewicz.

16 grudnia 1984 roku na nadzwyczajnym walnym zebraniu OSP w Daleszycach wybrano nowego naczelnika straży. Został nim Henryk Dziurski, a jego zastępcą został Henryk Rzadkowski, natomiast funkcję prezesa pełnił Henryk Kozub. W tym czasie daleszycka straż zaczęła systematycznie rozwijać swoją działalność, a jej szeregi zasilali młodzi druhowie.
W uroczystościach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach, przypadających w 1987 roku, uczestniczył wojewoda kielecki Włodzimierz Pasternak, który odsłonił też tablicę pamiątkową na ścianie daleszyckiej remizy. W uznaniu zasług w zwalczaniu pożarów i ochronie mienia, a także wkładu społecznej pracy członków, prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadało OSP w Daleszycach Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa’’, zaś Wojewódzka Rada Narodowa wyróżniła jednostkę odznaką „Za zasługi dla Kielecczyzny”.

OSP Daleszyce w latach 90-tych

W maju 1992 roku OSP w Daleszycach obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Prezesem zarządu był wówczas Marian Kotyniewicz. Uroczystość miała bardzo bogatą oprawę uczestniczyli w niej władze wojewódzkie, a także samorządowe gminy Daleszyce na czele z wójtem Andrzejem Burzyńskim i przewodniczącym rady gminy Janem Cedro. Po mszy świętej, która została odprawiona przed remizą poświęcono odnowiony sztandar jednostki, wzorowany na sztandarze z 1957r. Ufundowało go społeczeństwo Daleszyc, a wykonała siostra Bazyla z klasztoru w Wadowicach, Daleszanka Stanisława Oszczepalska. Wśród wbijających w drzewic gwoździe był Stanisław Dziurski, który strażakiem jednostki był od 52 lat. W delegacji pocztu sztandarowego stanęli Ryszard Borek, Henryk Rzadkowski, Jan Rzadkowski. Podczas jubileuszu daleszycka jednostka otrzymała nowy, zakupiony przez władze gminy, samochód gaśniczy marki ‘’Jelcz’’, który poświęcił ks. Kanonik Zdzisław Bartosz. Jednostka za wieloletni czynny udział w pracy społecznej zmagania z pożarami została, jako pierwsza w województwie kieleckim, wyróżniona najwyższym odznaczeniem strażackim – „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W 1992 roku do daleszyckiej OSP należało 54 druhów, w tym 39 czynnych i 15 honorowych. Jednostka posiadała dwa wozy bojowe: „Jelcz” oraz wóz lekki marki „Toyota”. Samochody były dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczy, chociaż potrzeby stawały się coraz większe, ze względu na wzrost wydarzeń na drogach, wymagających użycia sprzętu specjalistycznego.

W uznaniu sprawności i gotowości bojowej jednostka OSP w Daleszycach w 1994 roku została zgłoszona do Krajowego Systemu Ratownictwa, o czym poinformował strażaków z Daleszyc Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Stempkowski podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 28 stycznia 1995 roku. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 6 kwietnia 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach stała się częścią Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

9 lutego 1996 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, podczas którego wybrano nowe władze OSP. Do nowego zarządu zostali wybrani: Henryk Rzadkowski, który objął funkcję prezesa, Henryk Dziurski- naczelnik, Władysław Baćkowski – zastępca naczelnika, Józef Ostrowski- sekretarz, Henryk Lizis- skarbnik. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Mariusz Łosak, Jacek Maciejewski i Marian Rzadkowski. Nowy zarząd w planie pracy na 1996 rok założył oprócz stałych zadań związanych z utrzymaniem w gotowości sprzętu bojowego, szkolenia strażaków oraz członków drużyny młodzieżowej, zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania, a także reaktywowanie orkiestry dętej i organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, jak również rozpoczęcie prac związanych z rozbudową strażnicy.

Przełom roku 1996 i 1997 zaznaczył się konfliktem jednostki OSP w Daleszycach z władzami Gminnego Związku OSP spowodowanym sposobem podziału pieniędzy na poszczególne jednostki w gminie. Na zwołanym na 26 lutego 1997 roku Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu OSP w Daleszycach postawiony został wniosek o wystąpieniu jednostki ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wniosek poparło 31 z 32 uprawnionych do głosowania członków, przy jednym głosie wstrzymującym się. OSP w Daleszycach wystąpiła więc z Gminnego Związku OSP i odwołała swoich przedstawicieli.

Rok 1997 był rokiem 85-lecia działalności jednostki OSP w Daleszycach. Jubileuszu jednak nie obchodzono z powodu klęski powodzi, jaka w lipcu dotknęła Polskę, w tym także gminę Daleszyce. 20 lipca strażacy z Daleszyc uczestniczyli w ewakuacji ludzi i mienia oraz sypaniu i układaniu worków z piaskiem w Białogonie. Także na terenie gminy powódź wyrządziła znaczne straty. Najgroźniejsze było przerwanie wałów zbiornika w Borkowie. Strażacy z Daleszyc uczestniczyli w dniach od 20 do 22 lipca w trwającej 36 godzin akcji ratowniczej na Belniance, pomagając w ewakuacji ośrodka ‘’Uroczysko’’ w Borkowie, w ewakuacji ludzi i zwierząt, a także prowadząc patrole objazdowe mostów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Dankowie, Daleszycach, Wójtostwie, Borkowie, Kaczynie, Marzyszu i Sukowie. Od 23 do 25 lipca strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic, studni i budynków w kulku miejscowościach. Za aktywny udział w walce z powodzią „Medalem za ofiarność i odwagę” został odznaczony dh. Henryk Dziurski.

W 2000 roku w szeregach daleszyckiej straży było 44 członków czynnych i 10 honorowych. Orkiestra liczyła 11 osób, natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła już 20 młodych druhów, skupionych w dwóch drużynach. W 2000 roku zarząd OSP podjął decyzję o rozbudowie budynku remizy. Ze względu na duży zakres robót rozbudowę zaplanowano na kilka lat. Dokumentacja rozbudowy została przygotowana z funduszy OSP.

14 stycznia 2001 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które udzieliło poprzedniemu zarządowi OSP absolutorium i dokonano wyboru władz na nową pięcioletnią kadencję. Postanowiono zgłosić do wyborów zarząd, który prowadził daleszycką jednostkę przez dwie poprzednie kadencje, tym samym poparto działania, jakie były dotychczas podejmowane.

W wyniku wyborów ukonstytuował się zarząd w następującym składzie:
1. Henryk Rzadkowski- prezes
2. Henryk Dziurski- komendant
3. Józef Ostrowski- sekretarz
4. Henryk Lizis- skarbnik
5. Michał Zychowicz- zastępca komendanta

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Mariusz Łosak- przewodniczący oraz Jan Rzadkowski i Henryk Kozub jako członkowie.
W 2001 roku zakupiono podwozie samochodu marki Jelcz w celu karosowania na pojazd strażacki. Dzięki nieodpłatnej pomocy, udzielonej przez Leszka Furmanka i Janusza Smołucha, wypiaskowana została rama i kabina oraz wykonane prace blacharskie i ślusarskie. Karosowanie zostało sfinansowane ze środków własnych OSP, Urzędu Gminy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu Telewizji Polskiej S.A. Jednostka wzbogaciła się o motopompę „Niagara” i motopompę „Tohatsu”. Dokupiono też sprzęt o wartości ponad 93 tyś. Złotych dzięki dofinansowaniu firm ubezpieczeniowych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Już 31 sierpnia 2002 roku drużyna motorowodna OSP z Daleszyc w składzie: Michał Zychowicz, Szczepan Furmanek, Seweryn Rzadkowski i Kamil Kudła wzięła udział w I Mistrzostwach Szybkiego Reagowania na Wodzie, które odbyły się na zalewie w Chańczy i zajęła siódme miejsce, pokonując dziewięć doświadczonych i dysponujących własnym sprzętem drużyn.

Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego w maju 2002 roku w trybie przetargu wybrany został wykonawca rozbudowy budynku remizy o dodatkowe pomieszczenia na dwa samochody bojowe, zaplecze socjalne, klatkę schodową i kotłownię olejową wraz z wykorzystaniem poddasza na cele administracyjno- socjalne. Wcześniej we własnym zakresie strażacy przygotowali plac budowy wycinając drzewa w miejscu inwestycji, demontując częściowo ogrodzenie parku i suszarnię węży strażackich. Jednostka pozyskała też część materiałów – m. in. dar 150 pustaków od Edwarda Cedro, co pozwoliło zmniejszyć koszt budowy remizy.

W 2002 roku strażacy otrzymali też pomoc od Krzysztofa Łosaka, który przekazał nieodpłatnie silnik spalinowy do łodzi, od Leszka Furmanka i Henryka Kosakiewicza, którzy nieodpłatnie wykonali prace przy remoncie samochodu bojowego.
W 2003 roku jednostka wzbogaciła się o samochód terenowy „Honker” przekazany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz sprzęt do ratownictwa motorowodnego i powodziowego, który dzięki staraniom wójta Jerzego Armańskiego przekazał Wydział Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: łódź wiosłowa, wiosła, silnik do łodzi, koła ratunkowe i kamizelki bezpieczeństwa.

W 2003 roku zarząd OSP Daleszyce pracował w składzie:
1. Henryk Rzadkowski- prezes
2. Henryk Dziurski- Komendant – wiceprezes
3. Michał Zychowicz- zastępca komendanta
4. Norbert Wojciechowski- sekretarz
5. Henryk Lizis- skarbnik

W 2005 roku zakończyła się kadencja zarządu wybranego na lata 2001-2005. W wyniku wyborów na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w tajnym głosowaniu druhowie wybrali nowy, tym razem siedmioosobowy zarząd, który ukonstytuował się następująco w składzie:
Henryk Rzadkowski- prezes OSP
Henryk Dziurski- wiceprezes, Komendant OSP
Katarzyna Kapela- wiceprezes
Szczepan Furmanek- zastępca komendanta
Norbert Wojciechowski- sekretarz
Henryk Lizizs- skarbnik
Paweł Furmanek- gospodarz OSP

Jednostka liczyła 45 członków czynnych, 12 członków honorowych, 6 członkiń Kobiecej Drużyny Pożarniczej, 31 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców i 12- Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt.

Wojewoda Świętokrzyski przekazał sprzęt do ratownictwa medycznego: zestaw PSP R1 z tlenoterapią, deskę ortopedyczną, szyny „Kramera”.

W roku 2007 daleszycka Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 95-lecia. Z okazji jubileuszu uroczyście otworzona została i poświęcona, społecznym wysiłkiem rozbudowana nowa strażnica na daleszyckim Rynku. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz strażacy z okolicznych jednostek OSP. Podczas mszy świętej celebrowanej przez strażackiego kapelana ks. Marka Mrugałę i proboszcza daleszyckiej parafii ks. Franciszka Beraka modlono się za druhów ochotników, a następnie księża, burmistrz Daleszyc Wojciech Furmanek i zaproszeni goście, strażackim toporkiem przecięli wstęgę do nowej strażnicy.

W 2007r. Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach otrzymała z rąk wicepremiera – Przemysława Gosiewskiego wartościowy i praktyczny prezent – trójfazowy agregat prądotwórczy. Przekazanie sprzętu odbyło się 10 września przed budynkiem remizy. Na uroczystość wręczenia przybyli: wicepremier Przemysław Gosiewski, podsekretarz stanu szef Obrony Cywilnej Kraju Paweł Soloch, wojewoda Grzegorz Banaś, burmistrz Wojciech Furmanek oraz ksiądz proboszcz parafii Franciszek Berak, który po akcie przekazania dokonał poświęcenia podarunku.

W 2008 roku Henryk Dziurski został wybrany III najpopularniejszym w województwie świętokrzyskim Strażakiem Roku 2008. W plebiscycie redakcji ‘’Echa Dnia’’ na Strażaka Roku 2008 zajął trzecie miejsce, zdobywając 1762 głosy.
Z początkiem 2009 roku jednostka z Daleszyc wstąpiła ponownie do struktur Zarządu Gminnego OSP RP, ponieważ postanowiono złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu nowego samochodu gaśniczego. Przepisy zakładają bowiem, że aby dostać dofinansowanie ze Związku OSP RP na zakup samochodu jednostka musi być w strukturach Zarządu Gminnego. Na delegatów do zarządu Gminnego OSP wybrani zostali jednogłośnie Henryk Dziurski i Henryk Rzadkowski.

W województwie na 197 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego daleszycka jednostka zajęła 7 miejsce pod względem liczby wyjazdów. Stan organizacyjny jednostki w grudniu 2009 roku wynosił: 47 druhów czynnych, 14 druhów honorowych, 17 członków wspierających. OSP Daleszyce miała też: Kobiecą Drużynę Pożarniczą, liczącą 8 druhen, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców w liczbie 17 druhów i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Dziewcząt w liczbie 9 druhen. Orkiestra miała 22 członków.

Wydarzeniem roku 2010 było przekazanie strażakom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P400, zakupionego za kwotę 781 100 zł. Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu odbyło się 7 listopada. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach otrzymali jeden z najnowocześniejszych w województwie bojowych wozów gaśniczych. Wóz wartości kilkuset tysięcy złotych zakupiony został głownie dzięki pieniądzom z budżetu gminy Daleszyce, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, a także wielu instytucji i osób prywatnych z terenu gminy Daleszyce.

8 maja 2010 roku w Kielcach odbyły się Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Gminy Daleszyce z burmistrzem Wojciechem Furmankiem na czele. Wielkim wyróżnieniem dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP i MGOK było zaproszenie od Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Wiesłąwa Lesniakiewicza oraz prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka do zaprezentowania swojego dorobku muzycznego na Placu Artystów i w muszli koncertowej Parku Miejskiego w Kielcach. Atrakcją był korowód utworzony z młodzieżowych orkiestr dętych, druhów OSP, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz.

30 stycznia 2011 roku członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym podsumowali swoją działalność w latach 2006- 2010 i dokonali wyboru nowych władz jednostki. Dotychczasowy zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. W nowym zarządzie wybranym jednogłośnie znaleźli się: Henryk Rzadkowski, Henryk Dziurski, Katarzyna Wójcik, Norbert Wojciechowski, Henryk Lizis i Szczepan Furmanek- wszyscy, którzy sprawowali swoją funkcję w poprzedniej kadencji i zgłoszeni zostali w nowych wyborach. Ich wybór na kolejną kadencję to wyraz aprobaty i dowód zaufania.
W grudniu 2011 roku zakupiony został kolejny samochód ratowniczo- gaśniczy marki „Iveco Eurocargo’’ za kwotę 591 800 zł.
Rok 2012 był rokiem jubileuszowym działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. Ostatnia dekada przyniosła największy rozwój jednostce. Starania komendanta Henryka Dziurskiego, zarządu OSP oraz przyjaznych osób i instytucji pozwoliły na rozbudowę remizy, zakup dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz dużej ilości sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania jednostki.

16 września 2012r. na placu przed budynkiem OSP w Daleszycach uroczyście obchodzono 100 lecie powstania. Zaproszono władze wojewódzkie, powiatowe, samorządowe, druhów i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, członków wspierających, sponsorów, mieszkańców. Poświęcono tablicę umiejscowioną obok remizy oraz samochód Iveco Eurocargo.
Uwiecznieniem działalności naszej jednostki jest ksiązka 100 lat ochotniczej Straży Pożarnej
w Daleszycach.

Druhowie jednostki systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
W 2013r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego zmienia się skład Zarządu, z funkcji skarbnika rezygnuje Henryk Lizis, a w jego miejsce zostaje wybrany Karol Cieśla.

W 2015r. Komenda wojewódzka przekazała sanie lodowe, a także sprzęt niezbędny do ratowania na zamarzniętych akwenach wodnych.
16 stycznia 2016r. na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, po burzliwych wyborach został wybrany nowy 5 osobowy zarząd, którego skład jest następujący:
Norbert Wojciechowski – prezes,
Szczepan Furmanek – komendant – wiceprezes,
Tomasz Rzadkowski – zastępca komendanta,
Adrian Kozu – Skarbnik,
Willy, Mateusz Maroński – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Kazimierz Golmento – przewodniczący,
Andrzej Piwoński – sekretarz,
Piotr Rzadkowski – członek.