Zarząd OSP w Daleszycach w dniu 8 września 2021r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Daleszycach”.

Zdanie zostało realizowane w 2021r z dofinansowaniem w kwocie 10.000zł. Środki w kwocie 6.000zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast 4.000zł to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za powyższą OSP w Daleszycach zakupiła sprzęt ratowniczo – gaśniczy na wyposażenie własne:

  1. Wentylator oddymiający HARTMAN PH-VP 600,
  2. Prądownicę turbo – RB 101EN – Storz C/52
  3. Detektor prądu przemiennego AC HotStic,
  4. Kurtynę wodną fi 52 z regulacją.

Sprzęt jaki został zakupiony z w/w dotacji będzie wykorzystany do przeciwdziałania czynnikom degradacji środowiska powstałym wskutek nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zdarzeń losowych, poważnych awarii przemysłowych, klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków.