Na Walnym Zebraniu w 2021r. podjęto uchwałę o budowie pomnika św. Floriana przed budynkiem OSP w Daleszycach, w miejscu gdzie znajduje się kamień z płytą upamiętniającą 100- lecie powstania jednostki.

Ze względu na lokalizację pomnika Zarząd OSP musiał przejść wszystkie procedury budowlane, począwszy od wykonania projektu, uzyskania zgody przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego w Kielcach. W tym miejscu należą się słowa podziękowania za pomoc Panu Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Panu Mariuszowi Świerczowi – głównemu specjaliście ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce oraz godecie Michałowi Sadkowskiemu i druhowi Karolowi Cieśla.

     W budowę włączyło się wielu darczyńców przekazując środki finansowe oraz materiały. Dziękujemy Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Furmanek właścicielom Zakładu Kamieniarskiego „FURMANEK” w Daleszycach za przekazanie piaskowca na postument i rzeźbę, Panu Michałowi Krzywickiemu za przekazanie płyt granitowych pod postument, Panu Krzysztofowi Kozub i Grzegorzowi Wdowiakowi za płytę pamiątkową. Dziękujemy Zbigniewowi Paluchowi za prace ziemne, Sebastianowi Ostrowskiemu, Henrykowi Zielonce za transport.

Dziękujemy sponsorom którzy wspomogli budowę pomnika, a byli to:

– Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Daleszycach,
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej,

– Andrzej Hernik,

– Alicja i Lech Furmanek,

– Karol Błaszczyk,

– Halina i Janusz Smołuch,

– Marcin i Renata Kozłowscy,

– Renata i Zbigniew Sarek,

– Anna Koprowska,

– Joanna Witkowska,

-Stanisław Marciniec.

 

     Szczególne podziękowania składamy Panu Ryszardowi Choptiany za złożenie pomnika i nadzorowanie wszystkich prac budowlanych.

     Dziękujemy druhom z OSP Daleszyce: Szczepanowi Furmankowi, Kazimierzowi Golmento, Henrykowi Lizisowi, Mateuszowi Marońskiemu, Norbertowi Wojciechowskiemu, Karolowi Furmankowi, Tomaszowi Zwierzyńskiemu, Kacprowi Różyckiemu, Tomaszowi Rzadkowskiemu, Janowi Krzywickiemu, Marianowi Marońskiemu, Stanisławowi Furmankowi, Jakubowi Rubak,, którzy pracowali nieodpłatnie przy budowie.

     Rzeźbę wykonał Pan Dawid Szlufik z Suchedniowa.