W sierpniu 2018r. przed budynkiem remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Daleszycach odbyła się uroczysta zbiórka druhów naszej jednostki. Zorganizowana ona została z okazji wizytacji st. bryg. Roberta Sabata – Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kiecach oraz bryg. Sławomira Karwata – Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach.
W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego Komendanci omówili działalność jednostki, podziękowali za wkładany trud i pomoc dla PSP przy zdarzeniach. W swoich słowach skierowanych do zebranych docenili również pracę druhów na rzecz jednostki.