Strażacy to ludzie absolutnie wyjątkowi, niezawodni – we wszystkich trudnych momentach. Nie tylko wtedy, gdy jest pożar, ale także wtedy, gdy dzieje się jakieś nieszczęście, wypadek, klęska żywiołowa, inne zdarzenia albo po prostu gdy trzeba nieść pomoc.

W dniu 21 maja 2023r. na rynku w Daleszycach miały miejsce uroczystości związane z obchodami VI Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęceniem przekazaniem dla OSP w Daleszycach nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA P 450 XT.

Uroczystość zgromadziła druhów z pocztami sztandarowymi ze wszystkich 8 jednostek z terenu gminy Daleszyce, władze parlamentarne, samorządowe oraz mieszkańców gminy Daleszyce.

Po mszy świętej, której przewodniczył ks. prałat Franciszek Berak i wygłoszonej homilii przez ks. kan. Łukasza Zygmunta – kapelan powiatowego PSP, nastąpiły uroczystości związane z przekazaniem nowego wozu.

Raport o gotowości do uroczystości, który st. bryg. Arturowi Brachowiczowi – Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta PSP w Kielcach złożył dh Szczepan Furmanek – Komendant Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Następnie przy zwrotkach Hymnu Narodowego uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt.

            W kolejnym punkcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  – Dariusz Meresiński przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których znaleźli się:

 1. ks. Prałat Franciszek Berak
 2. ks. kanonik Łukasz Zygmunt – kapelan powiatowy PSP w Kielcach
 1. kanonik Tadeusz Cudzik – proboszcz parafii w Daleszycach
 2. Przemysław Moćko – wikariusza parafii Daleszyce
 3. Adam Majewski – wikariusza parafii Daleszyce
 4. Piotr Wawrzyk – Wiceminister Spraw Zagranicznych
 5. Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP
 6. Krzysztof Słoń – Senator RP,
 7. Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski
 8. Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 9. Henryk Milcarz – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego
 10. Grzegorza Gałuszka – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 11. bryg. Artur Brachowicz – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 12. Tomasz Pleban – Wicestarosta Powiatu Kieleckiego
 13. Anna Kosmala – Radna Rady Powiatu Kieleckiego
 14. bryg.  Mariusz Góra  – Komendant Miejski PSP w Kielcach
 15. Beata Powałkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
 1. Tomasz Guz             – Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce
 2. Krzysztof Karst         – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów
 3. Marcina Wiecha  –  w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce Roberta Płaskiego
 4. Piotr Ferens – Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce
 5. Ilona Piwowarska   – Skarbnik Miasta i Gminy Daleszyce,
 6. Barbara Sodel            – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno
 7. Alicja Furmanek        – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej
 8. Tomasz Ignatowicz    – Prezes Firmy „TES” Niwki Daleszyckie
 9. Jan Ostrowski            – Dyrektor ds. Produkcji w Firmie „TES” Niwki Daleszyckie
 10. Alicja Prendota          – Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach
 11. Justyna Kosela           – Dyrektor Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach
 12. Maciej Mądzik           – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach
 13. Radni  Rady Miejskiej w Daleszycach
 14. Prezesi i Naczelnicy z jednostek z terenu gminy Daleszyce
 15. Sołtysi z Terenu Miasta i Gminy Daleszyce
 16. Członkowie honorowi OSP Daleszyce
 17. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 18. Członkowie wspierający OSP w Daleszycach,
 19. Sponsorzy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Daleszyce,
 20. Orkiestra dęta z Daleszyc pod batutą Jacka Cielibały
 21. Mieszkańcy i sympatycy straży przybyli na uroczystość.

Po powitaniu gości nastąpiła ceremonia poświęcenia i przekazania nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Scania P450 XT dla OSP w Daleszycach.

Według tradycji strażackich również pojazd ten otrzymał imię „WOJOWNIK”, a chrzestnymi zostali mieszkańcy Daleszyc Dominika Łosak  i  Dariusz Meresiński.

            Następnie Zarząd OSP Daleszyce podziękował sponsorom i przedstawicielom administracji publicznej za pomoc finansową przy zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wręczając pamiątkowe statuetki.  

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, po czym ulicami Daleszyc odbyła się defilada pododdziałów i przejazd kolumny pojazdów pożarniczych przy dźwiękach muzyki marszowej granych przez orkiestrę Dętą z Daleszyc.