Poniższy link ilustruje film instruktażowy, jak postępować w przypadku dostarczania pakietów do osób znajdujących się na kwarantannie. Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zaleceń.
Dziękujemy.