22 października 2017r. przed budynkiem Ochotniczej Straży w Daleszycach zgromadzili się druhowie, poczty sztandarowe, księża, zaproszeni goście, orkiestra dęta, mieszkańcy gminy, aby uczcić jubileusz 105 – lecia OSP w Daleszycach połączony z poświęceniem samochodu rozpoznawczo – ratowniczego Volkswagen Transporter. 

105-lecie osp daleszyce

Ochotnicza Straż Pożarna stanowi Związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby są gotowi śpieszyć na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie, a nawet życie.

Na przestrzeni dziejów OSP w Daleszycach przez szeregi strażackie przewinęło się wielu druhów, wiele pokoleń. Ta organizacja zarówno w czasie prosperity, a także wojny, niepokojów społecznych, różnych klęsk była wierna swej miejscowości i jej mieszkańcom. Jeśli byśmy szczegółowo prześledzili czasy już dzisiaj historyczne dojdziemy z łatwością do przekonania, że zmiany pokoleniowe, a w ślad za tym kadrowe zawsze przyczyniały się do wzbogacenia jednostki zarówno w sprzęt jak i w liczbę strażaków.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką, na czele której stanęła Orkiestra Dęta z Daleszyc pod batutą Jacka Cieliłaby, następnie kompania honorowa jednostki OSP w Daleszycach, której dowódcą był Skarbnik OSP w Daleszycach dh. Adrian Kozub, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, zaproszone Poczty Sztandarowe
i druhowie innych jednostek.

Dowódca uroczystości – Naczelnik OSP w Daleszycach dh. Szczepan Furmanek złożył raport o gotowości do rozpoczęcia uroczystości dh Ireneuszowi Żak – Prezesowi Powiatowego Zarządu Związku OSP RP
w Kielcach, następnie w rytm marsza powitalnego nastąpił przegląd pododdziałów. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, druhowie i przybyli goście wzięli udział w polowej Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz prałat Franciszek Berak, a homilię wygłosił ks. Łukasz Zygmunt – kapelan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Po niej rozpoczęła się część oficjalna obchodów.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Krzysztof Słoń – Senator RP, bryg Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach, Ireneusz Żak – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP,
Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego, Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce.

Po przywitaniu przybyłych gości zaprezentowano dorobek służby pożarniczej w Daleszycach. Krótką historię miejscowej jednostki przedstawił dh. Norbert Wojciechowski – Prezes OSP. – Dziś jubileusz naszej jednostki OSP Daleszyce to zacne święto nie tylko dla nas ale i dla tych, którzy byli w jej szeregach, a już są seniorami. Jednostka została założona w 1912 roku i mimo wojny, mimo różnych, trudnych okresów, które miały miejsce na przełomie historii, przetrwała do dzisiaj – dodał Prezes.

Wyróżnienia i odznaczenia dla najlepszych druhów strażaków

Jubileuszowa uroczystość to historyczna chwila i doskonała okazja do wręczenia odznaczeń
i wyróżnień za długoletnią i nienaganną pracę oraz służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia otrzymali druhowie OSP, a także członkowie orkiestry dętej.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadano druhowi Henrykowi Dziurskiemu
i dh. Henrykowi Rzadkowskiemu. – Otrzymany medal to dla mnie ogromne wyróżnienie, które daje mi dodatkową motywację do dalszych działań – mówił dh. Henryk Rzadkowski. Na pytanie czy trudno być strażakiem stwierdził, że trzeba mieć do tej służby szczere zamiłowanie.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie:

Krzysztof Jaworski, Stanisław Furmanek, Jan Krzywicki, Piotr Zychowicz, Marian Rzadkowski, Henryk Lizis, Marian Maroński, Piotr Kraiński, Piotr Tombarkiewicz, Henryk Kozub.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono dla druhów:

Kazimierza Golmento, Norberta Wojciechowskiego, Tomasza Zwierzyńskiego, Seweryna Witkowskiego, Mariana Kraski, Henryka Kobryń.

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono na ręce druhów: Adriana Kozuba, Piotra Rzadkowskiego, Pawła Rzadkowskiego, Tomasza Rzadkowskiego, Dariusza Kraski, Roberta Łosaka, Marceliny Wojsa i Mateusza Wojsa. 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związki OSP RP nadało także odznakę „Wzorowy Strażak”. Przyznano ją dla: Huberta Mochockiego, Jarosława Kucy, Sylwestra Grzesika, Natalii Jaworskiej, Magdy Jaworskiej, Zuzanny Rubak, Karoliny Wojsa, Dawida Stępnia, Piotra Baltyna, Bartosza Dygasa, Mateusza Radomskiego i Jakuba Materka.

Po nadaniu odznaczeń głos zabrał dh. Tomasz Radkowski – zastępca Naczelnika , który w imieniu własnym oraz druhów jednostki, członków orkiestry dętej, podziękował za przyznane medale i odznaczenia słowami:
– „Obiecujemy nadal wytrwale pracować na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Takie odznaczenia motywują nas do rzetelniejszej służby w myśl hasła umieszczonego na daleszyckim sztandarze OSP „Bogu na chwałę, Bliźnim na ratunek”.

Uroczyste przekazanie wozu rozpoznawczo – ratowniczego

Podczas uroczystości zebrani goście byli świadkami doniosłego wydarzenia – poświęcenia i przekazania nowego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego Volkswagen Transporter T6 dla OSP w Daleszycach. Chrzestnymi samochodu zostali: Edyta Ostrowska i Marek Maciejski. Uroczystego poświęcenia auta dokonali ksiądz Łukasz Zygmunt Kapelan Powiatowy Strażaków i ksiądz Kazimierz Wierzbicki Kapelan Gminny Strażaków. Następnie formalnie przekazano samochód jednostce OSP Daleszyce i nadano mu imię „Daleszak”. – Przekazany dla jednostki nowy samochód bardzo nas cieszy, ponieważ jest on potrzebny w różnych działaniach ratowniczych typu powódź, czy szybkie dotarcie do miejsc szczególnie zagrożonych. Jest to samochód z napędem na cztery koła, a więc w różnych terenach poradzi sobie wyśmienicie, co pozwoli nam na jeszcze większą skuteczność w działaniach – powiedział dh. Norbert Wojciechowski, Prezes OSP .

Zakup pojazdu był możliwy dzięki przychylności wielu ludzi.

Sponsorzy samochodu strażackiego:
1. Dariusz Meresinski    – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
2. Rada Miejska w Daleszycach
3. Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego,
4. Jan Cedro – Przewodniczący rady Powiatu Kieleckiego
5. Barbara Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno
6. Tomasz Ignatowicz – Prezes Firmy „TES” Niwki Daleszyckie
7. Jan Ostrowski – Dyrektor w Firmie „TES” Niwki Daleszyckie
8. Tomasz Guz     – Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce
9. Jerzy Godek    – Przedsiębiorstwo „LYOVIT” w Daleszycach
10. Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kielce S.A
11. Dominika i Paweł Łosak,
12. Edyta i Sebastian Ostrowscy,
13. Alicja i Lech Furmanek,
14. Maria i Jan Furmanek,
15. Marzena i Krzysztof Łosak,
16. Janusz Zwierzyński,
17. Dorota i Piotr Jaworscy,
18. Maria i Andrzej Otawscy,
19. Maria i Marek Maciejscy,
20. Halina i Janusz Smołuch,
21. Sabina i Wojciech Smołuch,
22. Henryka i Julian Zychowiczowie,
23. Dorota i Marek Dziurscy,
24. Maria i Henryk Zielonka,
25. Ewelina i Dariusz Miernik,
26. Monika i Karol Błaszczyk,
27. Ewa i Emil Miernik,
28. Dorota i Jerzy Łosak,
29. Teresa i Jan Filipczak,
30. Jolanta i Wiktor Filipczak,
31. Łukasz Gołuchowski
32. Kamila i Henryk Tarłowscy
33. Urszula i Seweryn Powałek,
34. Dorota i Rafał Powałek
35. Michał Krzywicki
36. Aneta i Rafał Gołuchowscy,
37. Ewa i Łukasz Wojciechowscy
38. Anna i Michał Zwierzyńscy,
39. Kamila i Sebastian Smołuch
40. Halina Krzysiek 
41. Druhowie OSP Daleszyce, którzy przeznaczyli ekwiwalent za wyjazdy do akcji ratowniczo – gaśniczych oraz brali udział w zabezpieczeniach.

Pamiątkową statuetkę za współpracę na rzecz OSP w Daleszycach otrzymali:
1. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2. st. bryg. Adam Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach
3. Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
4. st. bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach
5. Maria i Kazimierz Fabiańscy
6. Bogdan Żerniak
7. Grzegorz Banach
8. Helena i Kazimierz Janic,
9. Anna i Andrzej Piwońscy

Dzisiejszy jubileusz to czas, kiedy możemy podziękować wszystkim zaangażowanym na przestrzeni lat
w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach – powiedział Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce. – Liczny udział mieszkańców w uroczystości świadczy o ich ogromnej sympatii
i szacunku do druhów strażaków. I tu należy podkreślić, że jednostka OSP z Daleszyc jest jedną z najlepszych w województwie świętokrzyskim. Dzięki niezwykłej sprawności, oddaniu się służbie niesienia pomocy przez strażaków ochotników my, mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie – dodał Burmistrz Dariusz Meresiński.

Komendant Miejski PSP w Kielcach Sławomir Karwat podkreślił, że na przestrzeni 105 lat jednostka tworzyła i tworzy jednolitą formację, dzięki której mieszkańcy Daleszyc mogą czuć się pewnie.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych statuetek dla darczyńców.

Następnie odbyła się defilada pododdziałów i wpisy do Księgi Pamiątkowej OSP.

Zarządu i wszyscy członkowie OSP Daleszyce pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości. Słowa podziękowania kierują do tych, którzy widzą i rozumieją potrzeby naszej jednostki, którzy stale wspierają nas w działaniach mających na celu jej doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Dziękujemy mieszkańcom, którzy co roku wspierają nas zakupując kalendarz strażacki.

Dziękujemy członkom wspierającym za coroczne składki na działalności statutową OSP, dziękujemy sponsorom, władzom Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej w Kielcach, a także władzom województwa, powiatu oraz Miasta i Gminy Daleszyce.

Spikerem uroczystości była dh. Małgorzata Wojciechowska.