Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach przystąpił do Projektu Grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” pn. „Działania promujące pasje mieszkańców”, składając wniosek pt. „MUZYKA I TANIEC – PASJA MŁODEGO POKOLENIA”.

          Umowę podpisano dnia 3 lipca 2020r., a kwota dofinansowania to 14.966,00zł. Zadanie będzie realizowane od lipca 2020r. do końca września 2020r.

Celem grantu jest podjęcie działań promujących pasje mieszkańców gminy Daleszyce poprzez organizację: warsztatów muzycznych dla grupy 12 osób oraz warsztatów tanecznych dla grupy 10 osób.

Wśród społeczności naszej gminy są zdolni młodzi mieszkańcy, którzy posiadają pasję muzyczną. Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić im naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, podczas warsztatów z instruktorem. Młodzież ta będzie powoli wstępować w szeregi istniejącej orkiestry dętej i razem będą uświetniać różne uroczystości organizowane na terenie naszej gminy i województwa.

Chcielibyśmy, aby przede wszystkim dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli w rozwoju kulturalnym, podtrzymywaniu tradycji naszej gminy, lokalnego dziedzictwa, a co najważniejsze miała możliwość realizować swoje pasje i marzenia.

Kolejną grupą mieszkańców, której chcemy stworzyć warunki do realizacji swoich pasji będzie młodzież uczęszczająca na warsztaty taneczne. Grupa to utworzy zespół mażoretek, który w przyszłości będzie występował z orkiestrą dętą i promował naszą gminę.

Te dwa zespoły pełne zapału, energii i charyzmy będą się ze sobą współpracować na różnych imprezach, przeglądach, festiwalach. Gmina Daleszyce należąca do obszaru LGD Białe Ługi jest silna zasobami obszaru i pasjami mieszkańców.

          Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty. Bliższe informacje można uzyskać
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach pod nr te. (41) 30 72 251.