W dniu 31 sierpnia 2019 r. nad zalewem „Chańcza” po raz osiemnasty odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie .

Ważnym zadaniem Mistrzostw jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innych zagrożeń.

W tym roku swój udział zgłosiły 53 drużyn, a rywalizację ukończyło 50 zespołów.

W większości były to drużyny reprezentujące Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Startował także zespół męski i kobiecy z Regionalnego WOPR w Zamościu.

Zawodnicy musieli zmierzyć się w sześciu konkurencjach, były to:

  • wyścig równoległy na łodziach motorowych,

  • wyścig drużynowy na łodziach motorowych (łodziach szybkich),

  • wiosłowanie łodzią na dystansie 100 m,

  • wyścig drużynowy na pontonie z pagajami (krótkie wiosła),

  • reanimacja na fantomie,

  • rzut rzutką rękawową do celu.

Naszą drużynę seniorów z OSP Daleszyce Ratownicy wykazali się wielkimi umiejętnościami. Rywalizowali w kilku kategoriach: wyścig równoległy na łodziach, wyścig drużynowy na łodzi motorowej, wiosłowanie łodzią – 100 metrów, wyścig na pontonie z wiosłami krótkimi, reanimacja na fantomie, polegająca na tym, że każdy zawodnik z drużyny wykonuje w ciągu 2,5 minut reanimację na fantomie. Liczy się suma osiągniętych procent poprawności wykonania reanimacji całej drużyn. Ostatnią konkurencja był rzut rzutką rękawową do celu. Ratownicy wykazali się wielkimi umiejętnościami. Rywalizowali w kilku kategoriach: wyścig równoległy na łodziach, wyścig drużynowy na łodzi motorowej, wiosłowanie łodzią – 100 metrów, wyścig na pontonie z wiosłami krótkimi, reanimacja na fantomie, polegająca na tym, że każdy zawodnik z drużyny wykonuje w ciągu 2,5 minut reanimację na fantomie. Liczy się suma osiągniętych procent poprawności wykonania reanimacji całej drużyn. Ostatnią konkurencja był rzut rzutką rękawową do celu.reprezentowali następujący druhowie:

Szczepan Furmanek, Tomasz Rzadkowski, Seweryn Witkowski, Daniel Kozłowski, Adrian Kozub (zawodnicy rezerwowi: Bartosz Rzadkowski, Piotr Tarłowski). Ostatecznie na 50 drużyn zajęli V miejsce – gratulujemy.

Prze naszą drużyną klasyfikacja była następujaca: Ratownicy wykazali się wielkimi umiejętnościami. Rywalizowali w kilku kategoriach: wyścig równoległy na łodziach, wyścig drużynowy na łodzi motorowej, wiosłowanie łodzią – 100 metrów, wyścig na pontonie z wiosłami krótkimi, reanimacja na fantomie, polegająca na tym, że każdy zawodnik z drużyny wykonuje w ciągu 2,5 minut reanimację na fantomie. Liczy się suma osiągniętych procent poprawności wykonania reanimacji całej drużyn. Ostatnią konkurencja był rzut rzutką rękawową do celu.Ratownicy wykazali się wielkimi umiejętnościami. Rywalizowali w kilku kategoriach: wyścig równoległy na łodziach, wyścig drużynowy na łodzi motorowej, wiosłowanie łodzią – 100 metrów, wyścig na pontonie z wiosłami krótkimi, reanimacja na fantomie, polegająca na tym, że każdy zawodnik z drużyny wykonuje w ciągu 2,5 minut reanimację na fantomie. Liczy się suma osiągniętych procent poprawności wykonania reanimacji całej drużyn. Ostatnią konkurencja był rzut rzutką rękawową do celu.

I miejsce drużyna OSP z Woli Jachowej.

II miejsce drużyna z JRG numer 1 z Komedy Miejskiej PSP w Kielcach,

III miejsce drużyna z OSP z Kowali.

IV miejsce drużyna JRG numer 2 z Kielc,

V miejsce drużyna OSP Daleszyce,

VI miejsce drużyna JRG numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wśród drużyny kobiecych najwyżej uplasowała się drużyna Regionalne WOPR
z Zamościa.