OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DALESZYCACH

26 – 021 Daleszyce ul. Plac Staszica 8 tel./fax (041) 30 72 586

NIP 657 – 24 – 57 – 287

BS Daleszyce – Górno Nr konta: 37 8485 0009 0000 0055 2000 0001

Daleszyce 20. 01. 2018r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP w Daleszycach
za rok 2017r.

Szanowni druhowie! Zaproszenie goście!

Zebraliśmy się dzisiaj na walnym zebraniu sprawozdawczym za 2017 rok, aby dokonać podsumowania minionego roku i przyjąć plan działania na 2018r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd naszej jednostki działał w następującym składzie:

 1. Norbert Wojciechowski – Prezes OSP w Daleszycach,

 2. Szczepan Furmanek – V-ce Prezes, Naczelnik OSP,

 3. Tomasz Rzadkowski – Zastępca Naczelnika OSP,

 4. Willi, Mateusz Maroński – Sekretarz OSP,

 5. Adrian Kozub – Skarbnik OSP.

Wymienione osoby wchodzące w skład Zarządu w miarę potrzeb oraz swoich możliwości realizowały stawiane przed nimi zadania niejednokrotnie przy pomocy druhen i druhów naszej jednostki.

Stan organizacyjny na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił:

47 druhów czynnych uprawnionych do działań ratowniczych, 4 druhów czynnych bez uprawnień do działań ratowniczych, 11 druhów honorowych, 14 członków wspierających.

OSP posiada następujące drużyny i zespoły:

Kobieca Drużyna Pożarnicza, która stanowi 18 druhen, MDP chłopców w liczbie 15 dh,
22 członków orkiestry, która działa pod patronatem OSP i MGOK w Daleszycach.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu. Dodatkowo w sprawach pilnych podejmowano działania doraźne. Wszystkie te działania były podejmowane
i zatwierdzane kolektywnie.

Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań:

– Członkowie zwyczajni i honorowi 10 spotkań,

– MDP chłopców 20 spotkań, Orkiestra 60 prób i 16 koncertów.

Zorganizowano następujące uroczystości:

– jajko wielkanocne,

– obchody dnia strażaka,

– opłatek strażacki,

Druhowie oraz Poczet Sztandarowy jednostki OSP w Daleszycach udzielali się
w uroczystościach strażackich, parafialnych i państwowych.

OSP w Daleszycach prowadzi także działalność prewencyjną, a mianowicie:

– pokazy sprzętu gaśniczego i ratowniczego szczególnie dla przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce,

– brała udział w akcji ewakuacji uczniów i pracowników Gimnazjum, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach oraz Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach.

– zabezpieczano biegi w ramach akcji „Cała Gmina Biega Razem” w miejscowościach, Daleszyce, Niwy, Słopiec, Danków – Wójtostwo.

Zarząd dziękuję wszystkim druhom włączającym się w tego typu działalność

Nasza jednostka w 2017r. brała udział w 107 akcjach ratowniczo – gaśniczych i tak:

52 to miejscowe zagrożenia (wyjazdy do wypadków, powalonych drzew, plam oleju),
55 razy wyjeżdżano do pożarów (w tym: budynków mieszkalnych, stodół, poddaszy, garaży, traw).
W 10 przypadkach w zdarzeniu brały udział 2 zastępy, natomiast nasza jednostka nie odnotowała w tym rok żadnych fałszywych alarmów.

Odnotowano 37 wyjazdów gospodarczych, 6 wyjazdów na ćwiczenia, 1 wyjazd na zabezpieczanie terenu działania JRG 1. Razem 151 wyjazdów.

Orkiestra dęta wzięła udział w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP – Busko Zdrój 2017 i zajęła III miejsce na 6 występujących zespołów, tym samym zakwalifikowała się do XXV Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP w 2018r. Nagrodę Starosty Włoszczowskiego wysokości 1000zł przeznaczono na zakup umundurowania, i tak zakupiono:

– czapka rogatywka z okuciem – 4 szt.

– koszula krótki rękaw – 5 szt.

– sznur do koszul – 5 szt,

– pagony OSP – 5 kpl,

– krawat – 5 szt,

W czerwcu odbył XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Daleszyce 2017, na którym nie zabrakło naszej orkiestry.

Chcemy podziękować za wspieranie działalności Orkiestry p. Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Zarządowi OSP Daleszyce oraz Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Daleszycach.

W maju na rynku w Daleszycach odbył się II Gminny Dzień Strażaka, w którym uczestniczyli druhowie MDP i seniorów ze wszystkich jednostek. Dziękujemy druhom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości i brali udział w Kompani Honorowej wystawionej przez naszą jednostkę, druhom z Pocztu Sztandarowego, członkom orkiestry, członkom MDP chłopców, kierowcom oraz dowódcom wozów bojowych, a także dh Henrykowi Dziurskiemu za przygotowanie wozów bojowych do defilady.

W czerwcu na stadionie sportowym w Daleszycach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Drużyna seniorów w składzie: Norbert Wojciechowski, Szczepan Furmanek, Adrian Kozub, Jarosław Kuca, Tomasz Rzadkowski, Piotr Rzadkowski, Paweł Rzadkowski, Daniel Jaworski, Mateusz Maroński, zajęła I miejsce.

W sierpniu nasza drużyna w składzie: Szczepan Furmanek, Adrian Kozub, Mateusz Maroński, Daniel Jaworski, Seweryn Witkowski zajęła 16 miejsce na 62 startujące drużyny
w
XVI Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2017.

Druhowie naszej jednostki brali udział w ćwiczeniach, które zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach i Komendę Miejską PSP w Kielcach po nazwą:

– Magistrala 2017,

– Ćw. Przeciwpowodziowe nad zalewem w Mójczy,

– Wysypisko 2017 – w Promniku.

Zarząd 28 kwietnia 2017r. podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim – na realizację zadania publicznego pt: „TRADYCJA MUZYKI”, którego celem jest rozwój edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży oraz z zakresu nauki gry na instrumentach dętych
i perkusyjnych. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach został zorganizowany koncert orkiestry dla klas IV – VI, aby przeprowadzić nabór chętnych beneficjentów. Zgłosiło się 5 osób, które systematycznie uczęszczają na próby. Pozyskano 3.000zł, natomiast wkład własny to kwota 660zł.

W ramach projektu w dniach 17 – 22 lipca 2017r. został zorganizowany obóz muzyczny
w Ośrodku Wczasowym w Murzasichle k. Zakopanego. W obozie udział wzięło 25 osób. Wyjazd miał charakter warsztatów muzycznych. W tym miejscu słowa podziękowania należą się dla p. Burmistrza Dariusza Meresińskiego, który przeznaczył środki finansowe na pobyt, natomiast koszt transportu został pokryty z projektu.

Dziękujemy również dh Małgorzacie Wojciechowskiej, która sprawowała opiekę nad nieletnimi oraz dh Norbertowi Wojciechowskiemu za koordynację projektu i wyjazdu.

Zarząd wspólnie z Lokalną Organizacją Ochrony Kultury „LOOK” przystąpił do programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017r. Złożono wniosek pod tytułem: „Słoneczny patrol – bezpiecznie nad wodą”, który miał na celu nauczyć dzieci i młodzież bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Umowę podpisano w czerwcu, a kwota dofinansowania to 4600zł, przy wkładzie własnym 630zł. w ramach zadania:

– utworzono 30 osobową grupę młodzieży szkolnej pn. „Słoneczny Patrol” wywodzącej się
z 6 jednostek OSP działających na terenie gminy Daleszyce.
– odbyły się zajęcia z ratownikiem i nauka pływania na krytym basenie,
– pokaz ratownictwa wodnego przez druhów OSP Daleszyce na zalewie w Borkowie,
– zorganizowanie prelekcji dotyczących bezpieczeństwa nad wodą w szkole podstawowej
w Borkowie, Mójczy, Szczecnie.
– wyjazd na XVI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2017.

OSP opracowała i wydała własny kalendarz strażacki na 2018r. Dziękujemy druhom, którzy zaangażowali się w dostarczanie tych kalendarzy do mieszkańców Daleszyc, Słopca, Niw, Wójtostwa i Dankowa. Rozprowadzono ponad 730szt., przez 28 druhów.

Druhowie brali udział w następujących kursach i szkoleniach:

– kurs podstawowy – 5 druhów,

– kurs recertyfikacji – 3 druhów,

– kurs dowódcy sekcji – 1 druh.

Wszyscy kierowcy samochodów bojowych 9 osób i strażacy czynni w liczbie 46 druhów posiadają specjalistyczne badania lekarskie.

Jednostka nasza obecnie dysponuje 2 wozami bojowymi ciężkimi, jeden z nich marki SCANIA P 400 z napędem na 2 osie, drugi GCBA 6/32 marki jelcz 004, a także samochodem średnim IVECO Eurocargo z napedem 4 x 4.

We wrześniu został sprzedany samochód terenowy Tarpan Honker, a w październiku zakupiono samochód rozpoznawczo – ratowniczy Volkswagen Transporter T6 9 osobowy z napędem 4 x 4.

Dnia 24 maja 2017 w naszej jednostce odbyła się inspekcja operacyjna – czyli gotowości bojowej przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP. Na 10 punktów otrzymaliśmy
10 punktów. Dziękujemy druhom, który przybyli na alarm pożarowy.

We wrześniu odbyła się kontrola kwatermistrzowska – czyli przegląd techniczny sprzętu przeprowadzona przez przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Naszą jednostkę oceniono na bardzo dobry. Dziękujemy Dh Henrykowi Dziurskiemu za przygotowanie sprzętu do przeglądu.

W okresie sprawozdawczym kupiono nowoczesny sprzęt niezbędny w działaniach ratowniczo – gaśniczych, a także uposażenie osobiste strażaka, i tak zakupiono:

 1. Ubranie ochronne ,,Nomex” – 7 kpl.,
 2. Mundur koszarowy – 1 szt,
 3. Mundur galowy strażaka – 2 szt.,
 4. Czapka rogatywka – 2 szt.,
 5. Koszula krótki rękaw – 7 szt.,
 6. Koszulka polo – 29 szt.
 7. Sznur do koszul – 8 szt.,
 8. Pas skórzany – 5 szt.,
 9. Koalicyjka – 5 szt.,
 10. Uchwyt na odznakę – 10 szt.
 11. Rękawiczki strażaka białe – 18 par,
 12. Buty skórzane specjalne – 6 par.,
 13. Buty strażackie gumowe – 4 pary
 14. Hełm Bojowy CALISIA – 1 szt.,

Na powyższy sprzęt i umundurowanie w 2017 roku nasza jednostka przeznaczyła kwotę 24.147,01 zł.

Środki, które zostały przeznaczone na zakup pochodziły z:

 1. Dotacja z firm ubezpieczeniowych – 9.003,61 zł
 2. Podatku 1% – 12.140,52 zł
 3. Środki z Urzędu MiG w Daleszycach – 3.000,00 zł
 4. Środki własne – 2,88 zł

Ze środków własnych OSP zakupiono myjkę ciśnieniową KARCHER za kwotę 2.572 zł oraz 4szt. szafek ubraniowych dla 8 druhów za kwotę 2.110 zł.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie przekazał nieodpłatnie naszej jednostce Defibrylator, którego wartość rynkowa to ok. 7.000zł. Odbiór urządzenia nastąpił w miesiącu październik 2017r. w Bydgoszczy przez druhów Szczepana Furmanka oraz Norberta Wojciechowskiego.

Najważniejszym priorytetem w 2017r. był zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego marki Volkswagen Transporter T6 z napędem 4×4.

Koszt zakupu tego pojazdu to kwota 147.327,00zł., a środki finansowe pochodziły
z następujących źródeł:

– Gmina Daleszyce 70.000,00zł

– Sponsorzy 44.300,00zł

– Druhowie OSP Daleszyce 11.593,87zł

– Pozostałe środki OSP 21.433,13zł

Belkę sygnalizacyjną z sygnałami dźwiękowymi oraz radiostację do tegoż samochodu zakupiło Starostwo Powiatowe w Kielcach za kwotę 7500zł.

Z tego miejsca dziękujemy za realizację tego zadania p. Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Radzie Miejskiej w Daleszycach, instytucjom, sponsorom i członkom wspierającym, druhom z naszej jednostki oraz p. Michałowi Godowskiemu – Staroście Powiatu Kieleckiego i p. Janowi Cedro – Przewodniczącemu Rady Powiatu Kieleckiego. Wszyscy, którzy przyczynili się do zakupu tego pojazdu są wymieni na tablicy pamiątkowej.

W dniu 22 października odbył się Jubileusz 105-lecia naszej jednostki. Na placu przed budynkiem strażnicy została odprawiona msza koncelebrowana, której przewodniczył
ks. Prałat Franciszek Berak. Po mszy odbyło się uroczyste poświęcenie nowego samochodu, którego chrzestnymi zostali p. Edyta Ostrowska i p. Marek Maciejski. W uroczystości uczestniczyły delegacje z 18 zaprzyjaźnionych jednostek, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji, sponsorzy łącznie 280 osób.

Dziękujemy wszystkim druhom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości: Druhom Kompani Honorowej, Pocztu Sztandarowego, Pocztu Flagowego, Orkiestrze Dętej pod batutą Jacka Cielibły. Dziękujemy za transport, montaż i demontaż sceny, widowni, przygotowanie sali, otoczenia wokół strażnicy. Wypożyczony sprzęt techniczny pochodził
z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.

Dziękujemy tym, którzy bezinteresownie przekazali 1 % podatku na rzecz OSP
w Daleszycach za 2016r.,
a była to kwota 12.987,52 zł, którą Zarząd przeznaczy na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Z przykrością stwierdzamy, że według nowego Zarządzenia Związek OSP RP
w Warszawie nie ujawnił imion i nazwisk osób, które wsparły naszą jednostkę 1%.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont posadzki w boksach garażowych, była to kwota 12.000zł., która pochodziła z dotacji Komendy Głównej PSP – 10.000zł i 2.000zł
z Gminy Daleszyce.

Zostały pomalowane boksy garażowe, prace te nieodpłatnie wykonywali druhowie:

    1. Szczepan Furmanek

    2. Norbert Wojciechowski,

 1. Marian Maroński,

 2. Piotr Kraiński,

 3. Mateusz Maroński,

 1. Kazimierz Golmento,

 2. Marian Jeziorski,

 3. Stanisław Furmanek,

 4. Jarosław Kozieł,

 5. Tomasz Zwierzyński,

 6. Adrian Kozub

 7. Tomasz Rzadkowski,

 8. Dariusz Kraska,

 9. Henryk Dziurski,

 10. Krzysztof Jaworski,

 11. Jacek Frąk,

 12. Tomasz Kaczmarczyk,

 13. Piotr Zychowicz,

 14. Daniel Jaworski.

Dziękujemy p. Michałowi Krzywickiemu za przekazanie płyt marmurowych, które na filarach
w boksach garażowych zamontowali: Tomasz Zwierzyński, Marian Jeziorski, Jacek Frąk.

W okresie sprawozdawczym wykonano kilka prac gospodarczych, za które Zarząd serdecznie dziękuję, a w szczególności były to następujące prace, które wykonali:

 1. Remont sprzętu gaśniczego: Kazimierz Fabiański, Lech Furmanek.

 2. Wykonano suszarkę na węże. Część materiału przekazał Wojciech Wójcik, a wykonanie zawdzięczmy Tomaszowi Zwierzyńskiemu.

 3. Wyremontowano kanał w boksie garażowym. Udział wzięli: Kazimierz Golmento, Adrian Kozub, Tomasz Rzadkowski, Henryk Dziurski. Deski pomalował Stanisław Furmanek.

 4. Malowanie stołu warsztatowego: Tomasz Rzadkowski, Seweryn Witkowski.

 5. Wykonano i zamontowano wieszak na koła, pracę świadczyli: Tomasz Zwierzyński, Jarosław Kozieł.

 6. Wykonano prace blacharsko – lakiernicze przy podwoziu samochodu Jelcz. Prace te wykonali: Tomasz Zwierzyński, Sebastian Ostrowski, Tomasz Rzadkowski, Henryk Dziurski, Seweryn Witkowski, Frąk Robert, Frąk Jacek.

 7. Oświetlenie nad pierwszą bramą wjazdową zakupił i zamontował Piotr Zychowicz.

 8. Inne prace w budynku wykonywali: Tomasz Rzadkowski, Piotr Zychowicz, Szczepan Furmanek, Mateusz Maroński.

Dziękujemy wszystkim przy okazji walnego zebrania, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspierania naszej jednostki finansowo, i tak pragniemy podziękować:

 1. Członkom wspierającym, sponsorom oraz druhom za zadeklarowane i złożone składki członkowskie.

 1. P. Dariuszowi Meresińskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce oraz Radzie Miejskiej w Daleszycach za wspieranie działalności OSP Daleszyce.

 2. Dziękujemy druhom, którzy pracowali przy organizacji różnych uroczystości (Jajko Wielkanocne, Gminne Święto Strażaka św. Floriana, Boże Ciało, Opłatek Strażacki).

 3. Dziękujemy Państwu Zychowicz z Zakładu Masarskiego „ZYCHOWICZ” za nieodpłatne przekazanie wyrobów firmy na uroczystości strażackie w tym na uroczystość 105 – lecia.

 4. Dziękujemy p. Halinie Krzysiek ze sklepu ALDI za przekazanie produktów spożywczych na uroczystość 105 lecia.

 5. Dziękujemy p. Kazimierzowi Janic za nieodpłatne przekazanie środków chemicznych, art. przemysłowych do utrzymania czystości samochodów bojowych oraz sprzętu.

 6. Dziękujemy za nieodpłatne oklejenie samochodu Volkswagen Dawidowi Kwaśniewskiemu.

 7. Dziękujemy panom Henrykowi Tarłowskiemu, Sewerynowi Powałem, Rafałowi Powałem za nieodpłatne przekazanie 4 szt. Fel aluminiowych do samochodu Volkswagen Transporter.

 8. Dziękujemy p. Łukaszowi Gołuchowskiemu za nieodpłatne przekazanie 2szt. opon zimowych do samochodu Volkswagen Transporter.

 9. Dziękujemy p. Tomaszi Kłosowicz na nieodpłatne nagranie filmu z okazji Jubileuszu 105 – lecia OSP Daleszyce.

 10. Dziękujemy Łukaszoi Górskiemu za obsługę nagłośnienia podczas imprez strażackich.

 11. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do strażaków, którzy przyczynili się do utrzymania czystości samochodów i porządku w strażnicy.

 12. Dziękujemy członkom Orkiestry na czele z kapelmistrzem za udział w uroczystościach kościelnych, strażackich i państwowych, a także reprezentowanie naszej jednostki i gminy Daleszyce podczas przeglądów i koncertów.

 13. Dziękujemy opiekunom MDP za całokształt pracy z młodzieżą. Opiekę sprawował:
  dh Adrian Kozub, dh Mateusz Maroński, Dh Daniel Jaworski.

Szanowni druhowie!!! Zaproszeni goście!!!

W sprawozdaniu staraliśmy się przedstawić całokształt działań naszej jednostki. Ocenę pracy Zarządu pozostawiamy wam Druhowie i zaproszeni goście. Oczekujemy również
z Waszej strony wskazówek, na jakie zagadnienia Zarząd powinien zwrócić większą uwagę
w swojej pracy.

Wam druhowie składam serdeczne podziękowania za włożony trud w utrzymanie gotowości bojowej naszej jednostki oraz wykonane nieodpłatnie prace na jej rzecz.

Chciałbym złożyć podziękowania władzom Miasta i Gminy Daleszyce, Komendzie Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Kielcach oraz Zarządowi Gminnemu za wspieranie naszych działań, które prowadzą do podniesienia gotowości bojowej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, powiatu, województwa. Liczę, że nasza współpraca w bieżącym roku będzie równie owocna jak w roku ubiegłym.

Będąc w atmosferze świątecznej pragnę złożyć wszystkim tu obecnym oraz waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten rok 2018 przyniesie wiele szczęścia, które sprawi, że wszystkie decyzje zakończą się sukcesami.

Wam drodzy druhowie życzę, aby ta trudna służba drugiemu była dla Was źródłem osobistej satysfakcji oraz stawała się zawsze bezpieczna i pozwalała na szczęśliwy powrót do domu.

Kończąc chciałbym podkreślić, że nasza jednostka i strażacy, spełniają ważną rolę społeczną, cieszą się dużym zaufaniem wśród mieszkańców, a świadczy o tym wpis do naszej kroniki jednego z zaproszonych gości na Jubileusz 105-lecia, który cytuję „Dzięki Wam żyję, to był 12 lipiec 2008r. Nigdy nie miałam okazji podziękować”

Do Siego Roku