Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach otrzymała od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego sprzęt ratowniczy, na który składa się: torba ratownicza PSP R1, zestaw hydrożeli, szyny Kramera, flary sygnalizacyjne.

W obecności Zarządu, druhów jednostki OSP Daleszyce, a także Piotra Ferens – Sekretarza Miasta i Gminy Daleszyce oraz Anny Kosmali – Kierownika Wydziału Administracji i Rozwoju UMiG w Daleszycach, sprzęt przekazali:

Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego,

Dh Ireneusz Żak – Prezes Powiatowego Zarządu Związku OSP RP w Kielcach,

Piecaba Zenon – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego.

Michał Piechota – inspektor ds bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD w Kielcach.

Przybyli goście w swoich wypowiedziach zaznaczyli oraz docenili trud i wysiłek druhów, jaki wkładają dbając o bezpieczeństwo naszego powiatu i województwa. Nadmienili, że jesteśmy postrzegani jako jedna z lepszych jednostek pod względem organizacyjnym, a także liczby wyjazdów i ilości wyposażenia. Darczyńcy dostrzegają w członkach naszej jednostki bardzo ważną cechę, jaką jest wciąż tradycja międzypokoleniowa.

Również Pan Sekretarz w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce wraził słowa uznania dla druhów z OSP w Daleszycach, a także podziękował Marszałkowi
o troskę w doposażenie jednostek, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Prezes OSP Daleszyce – Norbert Wojciechowski podzielił pogląd, że tego typu sprzęt jest bardzo potrzebny. W torbie PSP R-1 znajdują się w rzeczy, które należy stale uzupełniać, a nasza jednostka często z niego korzysta nie tylko przy zdarzeniach, ale również na pokazach organizowanych dla dzieci szkołach. Przyznał, że tą wieź międzypokoleniową da się zauważyć i nie można zaniedbać tego co zostało w tej jednostce stworzone przez okres 105 lat jej istnienia.