8 marca 2022r. Gmina Daleszyce wraz z Zarządem OSP Daleszyce na wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach przekazali ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz 004 dla strażaków z Ukrainy.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński wraz z Radą Miejską podjęli natychmiastową decyzję w postaci Uchwały Rady Miejskiej o pomocy dla druhów z Ukrainy. Taką samą uchwałę przygotował Zarząd OSP w Daleszycach. Samochód ten był zakupiony przez gminę Daleszyce i przekazany dla OSP w Daleszycach w 1991r. podczas jubileuszu 80 – lecia jednostki w 1992r.

      Należy podkreślić że z Powiatu Kieleckiego był to tylko jeden pojazd przekazany przez gminy i jednostki OSP.

      Zarząd składa podziękowania dla druhów, sponsorów i członków wspierających, którzy przez te lata dbali o ten pojazd wykonując liczne naprawy mechaniczne oraz konserwacje lakiernicze.