Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach 28 kwietnia 2017r. podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego pt: „TRADYCJA MUZYKI”.

Celem zadania jest rozwój edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację warsztatów muzycznych z zakresu nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.

Już przed podpisaniem umowy poczyniliśmy pierwsze kroki, jeśli chodzi o nabór młodzieży – uczestników zadania. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach został zorganizowany koncert orkiestry dla klas IV – VI. Zgłosiło się kilu chętnych. W ubiegłym roku zapisało się 11 osób i już są w szeregach orkiestry ze starszymi kolegami.

W projekcie zaplanowano spotkanie z psychologiem, od którego młodzież otrzyma wskazówki dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, który towarzyszy publicznym występom oraz wiedzę na temat autoprezentacji. Ponadto młodzi ludzie poznają swoje słabe i mocne strony, nauczą się zachować do funkcjonowania w grupie.

Zatrudnimy instruktora muzyki dla grupy początkującej, który będzie prowadził warsztaty 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

W dniach 17 – 22 lipca 2017r. zorganizujemy obóz muzyczny w Ośrodku Wczasowym w Murzasichle k. Zakopanego. W obozie udział weźmie razem 30 osób. Wyjazd będzie miał charakter warsztatów muzycznych.

Kwota całego zadania to 3.660,00zł. z czego 3.000,00zł to dofinansowanie, natomiast 660,00zł wkład własny OSP.