Dzięki ofercie złożonej przez Zarząd OSP w Daleszycach do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury na 2024r. dofinansowano Regionalny Przegląd Orkiestr OSP – Daleszyce 2024.

Zarząd OSP w Daleszycach podpisał umowę w dniu 20 czerwca br. na realizację zadania. Kwota dofinansowania to 4.000 z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 8.500zł to wkład OSP pozyskany dzięki dotacji celowej Gminy Daleszyce.

Za powyższą kwotę zostało sfinansowane:

– poczęstunek dla członów orkiestr biorących udział w Przeglądzie,

– pamiątkowe statuetki dla orkiestr i grup tanecznych (13 szt.),

– zabezpieczenie medyczne podczas Przeglądu,

– zakup specjalnej nagrody dla orkiestry w Daleszycach (instrument oraz akcesoria muzyczne).

W Przeglądzie udział wzięło 10 orkiestr: (4 z woj. świętokrzyskiego, 2 z woj. śląskiego,
2 z woj. łódzkiego oraz z lubelskiego i wielkopolskiego), a także 3 grupy taneczne.

Na daleszyckim rynku zgromadziło się blisko 480 wykonawców – muzyków oraz tancerzy.