Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz kolejny sięgną po środki pozabudżetowe przystępując do Projektu Grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”.

Umowę z Zarządem LGD „Białe Ługi” podpisano dnia 3 lipca 2021r., a kwota dofinansowania to 14.267,00zł. Zadanie zostało realizowane od sierpnia 2021r. do końca listopada 2021r.

Celem grantu była promocja Orkiestry Dętej z Daleszyc poprzez organizację warsztatów muzycznych oraz 3 koncertów na terenie obszaru działania LGD „Białe Ługi”.

Poprzez realizację zadnia nawiązaliśmy współpracę z Orkiestrą Dętą SIARKOPOL S.A. z Grzybowa k. Staszowa spotykając się na warsztatach muzycznych wymieniając swoje doświadczenia i zasoby kulturalne, repertuar, nuty. Wypracowaliśmy wspólny repertuar, który zagraliśmy podczas Daleszyckiego Jarmarku na św. Michał.  

W ramach projektu zostały zakupione 2 nowe instrumenty (klarnet i saksofon altowy),
30 szt. toreb na nuty, sfinansowany koszt zatrudnienia instruktora warsztatów muzycznych organizacja koncertów.

         Chcesz być członkiem orkiestry w Daleszycach, przyjdź, spróbuj to nic nie kosztuje. Bliższe informacje można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach pod nr te. (41) 30 72 251.