We wrześniu br. Orkiestra z Daleszyc koncertowała na 2 Przeglądach Orkiestr Dętych.  Pierwszy z nich miał miejsce 8 września w Busku Zdroju. XX Przegląd rozpoczął się paradą orkiestr Aleją Mickiewicza połączoną z marszową muzyką, prezentacją barwnych strojów
i występami mażoretek.

Na Jubileuszowym przeglądzie po raz pierwszy w paradzie marszowej wraz z orkiestrą udział wzięła grupa mażoretek prowadzona przez Panią Halinę Górską.  Następnie Przegląd rozpoczął  się paradą Orkiestr Aleją Mickiewicza, a następnie odbyła się część  konkursowa w muszli Parku Zdrojowego. W wydarzeniu uczestniczyło 6 orkiestr dętych z województwa świętokrzyskiego. Do Buska-Zdroju  przyjechały orkiestry z Daleszyc, Oleszna, Pińczowa, Dobromierza, Krasocina i z Wiślicy.odbyła się część konkursowa w muszli Parku Zdrojowego. Na scenie pojawiło się sześć orkiestr: Oleszno, Wiślica, Pińczów, Daleszyce, Krasocin, Dobromierz. Jako pierwsza koncertowała orkiestra dęta z Daleszyc, którą dyrygował kapelmistrz Jacek Cielibała. Orkiestra zagrała następujące utwory:

– „Grunwald 1410” oprac. i muzyka Jacek Cielibała,

– „Stranger in Paradise” oprac. Longin Pawłowski, muz. Aleksander Borodin,

– „Do grającej szafy grosik wrzuć” oprac. i muzyka Jacek Cielibała.

 Jury pod przewodnictwem Pana mjr Stefana Malinowskiego stwierdziło, że poziom artystyczny orkiestr jest na wysokim poziomie, odpowiednio dobrany repertuar, wykonanie i frazowanie utworu sprawiają, że orkiestra brzmi bardzo dobrze. Po obradach Jury postanowiło przyznać nominacje dla trzech orkiestr, a mianowicie: Krasocin, Daleszyce, Dobromierz na regionalne przeglądy w 2020r.

Po ogłoszeniu wyników muzycy naszej orkiestry jednogłośnie stwierdzili, że ich zaangażowanie oraz wysiłek wkładany podczas prób został wysoko oceniony. Jednocześnie to wyróżnienie zobowiązuje i motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy.

            Tydzień później, bo 15 września w Morawicy odbył się XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Przegląd rozpoczął się przed Centrum Samorządowym w Morawicy od wspólnego odegrania „Wiązanki Legionowej” przez „Powiatową Orkiestrę Dętą” złożoną ze wszystkich orkiestr biorących udział w przeglądzie. Potem nastąpił przemarsz spod urzędu do Muszli Koncertowej w Morawicy, gdzie kilka godzin królowała muzyka marszowa, filmowa, ludowa i ciekawe interpretacje muzyki rozrywkowej.  

Jako pierwsza zabrzmiała Orkiestra Dęta z Daleszyc, którą zadyrygował kapelmistrz Jacek Cielibała. Druga wystąpiła Orkiestra Dęta z Piekoszowa pod batutą Stanisława Czechowicza. Potem kolejno wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Masłowie, którą poprowadził kapelmistrz Arkadiusz Kasperek, Gminno – Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” z kapelmistrzem Wojciechem Materkiem, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Górnie z kapelmistrzem Marcinem Stojkiem, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chmielnickiego Centrum Kultury pod batutą Jana Tokarza i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie pod kierownictwem Jerzego Łapińskiego.

W ostatniej części przeglądu na scenie w gościnnym występie usłyszeliśmy Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Włoszczowy.

Na zakończenie przeglądu, wystąpiła Szkolno – Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy, której kapelmistrzem jest Paweł Czekaj. Orkiestra z Morawicy obchodziła jubileusz XX- lecia istnienia. Każda z orkiestr otrzymała pamiątkową statuetkę, dyplom oraz wyróżnienie finansowe na dalszy rozwój.

Przegląd, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, spotkań muzyków, stwarzających szansę na zaciągnięcie cennych i wartościowych znajomości. Koncerty nie mają charakteru konkursu. Przybyłe orkiestry nie rywalizują ze sobą tylko wspólnie przeżywają miłe chwile i prezentują swój dorobek artystyczny, ukazując jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana na instrumentach dętych. Przegląd jest okazją do muzycznego dialogu orkiestr dętych.

            Dziękujemy Panu Piotrowi Ferens – Sekretarzowi Miasta i Gminy Daleszyce oraz rodzicom i znajomym, którzy byli na przeglądach i dopingowali naszych muzyków.