Sztandar OSP to bardzo ważny symbol dla strażaków ochotników, ale również element pewnej tradycji. Jest symbolem godności jednoczącej ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Jest najwyższym wyróżnieniem zbiorowym jakie można otrzymać za ofiarną, zaangażowaną służbę i działalność dla kraju i społeczeństwa. To właśnie wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty łączącej wszystkich strażaków, a także świadomość i pamięć tego, że praca strażaka to bezinteresowne bohaterstwo oraz służba dla ogółu.

Sztandar OSP towarzyszy strażakom ochotnikom w ważnych, radosnych chwilach, ale również podczas uroczystości i spotkań związanych ze smutnymi, a często nawet tragicznymi wydarzeniami.

Strażacki dorobek we wszystkich dziedzinach życia społecznego zobowiązuje do uroczystego występowania ze sztandarem podczas obchodów rocznic i jubileuszy: Dnia Strażaka, świąt państwowych i kościelnych, wydarzeń ważnych w życiu każdej ochotniczej straży pożarnej. Posiadanie sztandaru jest dowodem godności i honoru. Fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania i szacunku. 

         12 czerwca 2021 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze postanowiło pozytywnie przyjąć wniosek o zakupie sztandaru dla OSP Daleszyce.

Zastąpić ma obecny sztandar, który został przekazany i poświęcony w 1992r. roku podczas jubileuszu 80-lecia powstania jednostki OSP Daleszyce. Dzisiaj już wysłużony przez 30 lat zostanie umiejscowiony w sali tradycji OSP Daleszyce.

Należy nadmienić, ze pierwszy sztandar jednostka otrzymała w 1957r. , natomiast nowy będzie właśnie jego repliką.

         Podczas zebrania chęć ufundowania sztandaru zadeklarowały następujące osoby:

– Barbara Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno,

– Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kieleckich,

– Maria i Jan Furmanek z Daleszyc,

– Dorota i Dariusz Meresińscy z Daleszyc,

– Dh Adrian Kozub.

         Sztandar będzie poświęcony podczas Jubileuszu 110 – lecia OSP Daleszyce.