Dzisiaj w sali szkoleniowej OSP w Daleszycach odbyła się ważna zbiórka strażacka. Ważna, bo oprócz gości przybyło 21 jednostek z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi z terenu powiatu kieleckiego, aby odebrać promesy (środki finansowe) na zakup umundurowania oraz sprzętu potrzebnego do ćwiczeń dla przyszłych strażaków. Swoją obecnością zaszczycili tę uroczystość następujące osoby: Krzysztof Słoń – Senator RP, st. bryg. Artur Brachowicz – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP, bryg. Marcin Jankowski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Tomasz Pleban – Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dh Ireneusz Żak – Prezes Zarządu Powiatowego Zawiązku OSP RP w Kiecach.

         Pieniądze pochodzą z MSWiA w kwocie 25 mln. zł i są przeznaczone na w/w cel. Mają one zachęcać młodzież do aktywnego uczestnictwa z jednostkach OSP,  poprzez szkolenia, ćwiczenia, zajęcia integracyjne, zbiórki strażackie.  Do województwa świętokrzyskiego trafiło 861 tys. z czego na powiat kielecki 236 tys. na 54 drużyny. Część z tych środków finansowych otrzymały drużyny MDP z terenu gminy Daleszyce.

Trzeba nadmienić, że w OSP Daleszyce również działa drużyna MDP, która zrzesza 12 osób.

W przyszłości liczymy na większą frekwencję i już dzisiaj zachęcamy do wstępowania w szeregi straży. Kandydat musi mieć skończone 7 lat. To właśnie od odpowiedzialnej młodzieży zależy przyszłość naszego bezpieczeństwa.