22 stycznia 2023r. w OSP w Daleszycach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podczas którego podsumowano dokonania w 2022r. Był to pracowity okres dla daleszyckich druhów. Ze sprawozdania odczytanego na walnym można się dowiedzieć o kilku istotnych faktach.

Jednostka w 2022r. brała udział w 122 akcjach ratowniczo – gaśniczych i tak:                                                                                                                

56 razy wyjeżdżano do pożarów (w tym: budynków mieszkalnych, poddaszy, garaży, traw, sadzy).

66 to miejscowe zagrożenia (wyjazdy do wypadków, powalonych drzew, plam oleju, akcji powodziowych),
Odnotowano 4 alarmy fałszywe, 43 wyjazdy gospodarcze, 2 wyjazdy na ćwiczenia. Razem 167 wyjazdów. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział wzięło 32 druhów.

Dzięki staraniom Zarządu przy wsparciu i pomocy strażaków, władz samorządowych, sponsorów udało się wybudować pomnik św. Floriana.

          W maju odbył się Jubileusz 110 – lecia powstania naszej jednostki. W tym wydarzeniu uczestniczyło 33 zaproszone jednostki, księża, parlamentarzyści, prezesi związku OSP, komendanci PSP w Kielcach, władze samorządowe, członkowie honorowi i wspierający oraz mieszkańcy gminy Daleszyce.

Podczas jubileuszu przez ks. dziekana Tadeusza Cudzika – proboszcza parafii w Daleszycach został poświęcony pomnik św. Floriana.

         Kolejny ważny punkt jubileuszu to nadanie i poświęcenie sztandaru. Z tego miejsca Zarząd składa podziękowanie osobom, które zadeklarowały swój wkład finansowy w ufundowanie tegoż strażackiego symbolu.

W lipcu drużyna seniorów zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, natomiast we wrześniu na zawodach powiatowych, drużyna ta zajęła 9 miejsce na 16 startujących zespołów.

W sierpniu 2022r. drużyna MDP zajęła II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych,  26 października nastąpiło oficjalne otwarcie Sali Szkoleniowej „Mały Strażak”.

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt ratowniczy za kwotę 22.954,50 zł, natomiast 1 % podatku
w kwocie 8.341,20 zł, Zarząd przeznaczył na zakup umundurowania.

         Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2022r. był zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA P450 XT.

W trakcie zebrania Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński przekazał dla daleszyckich druhów 6 szt. kurtek przeciwdeszczowych (sztormiak), oraz pompę zanurzeniową.