Wspomnienie zmarłych druhów, uroczysta zbiórka, msza święta, wręczenie odznaczeń, nadanie honorowego obywatela Miasta i Gminy Daleszyce, poświęcenie i przekazanie łodzi ratowniczej, defilada pododdziałów – tak w Daleszycach obchodzono Gminny Dzień Strażaka.

Dnia 5 maja br. druhowie z OSP Daleszyce rozpoczęli Dzień Strażaka od nawiedzenia cmentarza parafialnego i wspomnienia tych, którzy poprzedzili ich do wieczności. Przed kaplicą cmentarną odprawiono modlitwę, której przewodniczył ks. Dominik Terczyński, delegacja pod obeliskiem zapaliła znicze i złożyła wiązankę, a orkiestra dęta odegrała pieśń pt. „W mogile ciemniej”.

Następnie przed budynkiem OSP w Daleszycach odbyła się uroczysta zbiórka wszystkich pododdziałów OSP z terenu gminy Daleszyce.

Na czele stanęła grupa mażoretek, orkiestra dęta, poczet flagowy, poczet sztandarowy z OSP Daleszyce, kompania honorowa wystawiona przez OSP Daleszyce, Poczty sztandarowe pozostałych jednostek, druhny i druhowie MDP z terenu gminy, kompania druhen i druhów z terenu gminy Daleszyce.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zebranych oraz złożenia meldunku dh Marianowi Tworkowi – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kielcach przez dh Szczepana Furmanka – Komendanta Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. W dalszej części odegrano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt oraz przeprowadzono pododdziały na płytę daleszyckiego rynku.

Tam została odprawiona msza św. w intencji zmarłych druhów o radość nieba dla Nich, zaś dla żyjących o zdrowie i siłę w działaniach. Mszy tej przewodniczył ks. prałat Franciszek Berak.

Po mszy świętej Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podziękował księżom za sprawowanie eucharystii, następnie powitał zaproszonych gości, poczty sztandarowe, druhny i druhów oraz przybyłych mieszkańców.

W kolejnym punkcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień za długoletnią i nienaganną pracę oraz służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, i tak:

  1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Świętokrzyskiego nadało Złoty Znak Związku dla: Dh Romualda Mochockiego z OSP Smyków.

2. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Świętokrzyskiego nadało brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

  1. Dh Anny Pawlik – z OSP Daleszyce,

  2. Dh Małgorzaty Wojciechowskiej – z OSP Daleszyce,

  3. Dh Karola Furmanka – z OSP Daleszyce,

  4. Dh Marcina Janaszka – z OSP Suków,

3. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nadało odznakę
„Wzorowy strażak” dla:

  1. Dh Martyny Gardyna – z OSP Komórki

  2. Dh Agaty Macheckiej – z OSP Cisów

  3. Dh Wojciecha Bębna – z OSP Cisów

  4. Dh Katarzyny Łygońskiej – z OSP Smyków

4. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wręczył listy gratulacyjne dla wszystkich jednostek z terenu gminy.

Wszyscy zebrani na daleszyckim rynku byli świadkami doniosłej ceremonii poświęcenia
i przekazania łodzi ratowniczej WHALY (łoli) 435 R z silnikiem zaburtowym o mocy 40 KM
i przyczepą podłodziową dla OSP w Daleszycach. Najpierw pojazd ten poświęcił ks. Kazimierz Wierzbicki – kapelan Gminny ZOSP RP w Daleszycach, natomiast akt przekazania wręczyli:

– Krzysztof Słoń – senator RP,

– Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,

– bryg. Sławomir Karwat – Komandant Miejski PSP,

– Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,

– Barbara Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno,

– Rafał Siwonia – Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach.

Następnie Pan Rafał Siwonia – Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach odczytał stosowne Uchwały Rady Miejskiej o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Daleszyce, który otrzymali: ks. prałat Franciszek Berak – były proboszcz parafii w Daleszycach oraz pośmiertnie ks. Józef Podkowa.

Na ręce ks. Franciszka oraz członka rodziny śp. ks. Józefa złożono kwiaty, pamiątkowe dyplomy,
a także statuetki.

W dalszej części uroczystości strażackiej, w imieniu licznie zgromadzonych gości, głos zabrali Krzysztof Słoń – Senator RP oraz Burmistrz Daleszyc – Dariusz Meresinski.

W części artystycznej wstąpił zespół mażoretek prowadzony przez Panią Halinę Górska, przy rytmach orkiestry dętej z Daleszyc pod batutą Jacka Cieliłaby.

Na zakończenie wszyscy mogli podziwiać defiladę pododdziałów, na czele której stanęła orkiestra dęta z Daleszyc prowadzona przez tamburmajor Natalię Jaworską.

Następnie wszyscy udali się na strażacki poczęstunek do Restauracji „ Folkówka u Strażaka”, która mieści się w budynku OSP Daleszyce.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała dh. Małgorzata Wojciechowska, która wcieliła się w rolę konferansjera.