Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach przystąpił do programu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019r. ogłoszonego Urząd Marszałkowski w Kielcach. Pozyskane środki finansowe w kwocie 2.000zł zostaną przeznaczone na zajęcia z zakresu muzyki.

Zachęcamy dzieci i młodzież na warsztaty z zakresu gry na instrumentach dętych
i perkusyjnych, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

PRZYJDŹ, SPRÓBUJ – TO NIC NIE KOSZTUJE!!!

————————————————————————————————————-

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego