Zarząd OSP w Daleszycach przystąpił do zadnia ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023r.  Złożono wniosek pn. „Gotowi na pomoc”.

Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości, wśród dzieci i młodzieży, jak ważnym jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz powiadamiania służb ratunkowych. Zadanie będzie realizowane w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach.  Działania zamierzamy zrealizować poprzez spotkania dzieci i młodzieży z klas IV – VIII szkół podstawowych z ratownikami OSP posiadającymi Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

W ramach zadania zakupimy zestaw fantomów (dorosły, dziecko i niemowlę), na których będziemy szkolić w zakresie prawidłowej techniki resuscytacji.

Fantomy będą także wykorzystywane do szkolenia strażaków z naszej jednostki oraz innych jednostek z terenu gminy Daleszyce.

Podczas szkoleń będzie przekazywana wiedza nie tylko praktyczna, ale także merytoryczna z zakresu zachowania się z poszkodowanym oraz powiadamiania służb ratunkowych.

          Koszt zadania to kwota 4880zł z czego 3000zł pochodzi z dofinansowania Województwa Świętokrzyskiego.