Dzięki staraniom Zarządu OSP w Daleszycach we wrześniu 2018 została zakupiona łódź ratownicza Wally 435R wraz z silnikiem zaburtowym o mocy 40 KM, konsolą sterowniczą oraz przyczepą pod łodziową.
Koszt zakupu to kwota
62.222,35zł, środki pochodziły z następujących źródeł:

1. Komenda Głowna PSP w Warszawie – 32.000,00 zł

2. Gmina Daleszyce – 20.000,00 zł

3. Środki własne OSP Daleszyce – 9.222,35 zł

4. Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno – 1.000,00 zł

Zakup nowej łodzi spełni oczekiwania ratowników stawiane w rożnych akcjach
i działaniach na wodzie.

W 2010r. jednostka brała czynny udział w niesieniu pomocy i usuwaniu skutków klęski powodzi na terenie naszej gminy, jak również w powiecie buskim, sandomierskim, staszowskim oraz opatowskim.

Zabezpieczano wały przeciwpowodziowe, dowożono żywność mieszkańcom, ewakuowano ludzi i zwierzęta łodzią model AP 410 z silnikiem zaburtowym 8 KM, która znajduje się na wyposażeniu OSP Daleszyce, ale jest już mocno wyeksploatowana.

Na terenie naszej gminy znajdują się 3 zbiorniki wodne, na których działała nasza jednostka ratując ludzi, uwalniając zamarznięte ptaki oraz włączając się w akcje poszukiwawcze.