Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach przystąpił do Projektu Grantowego „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”, składając wniosek pt. „UWIERZ w SIEBIE”.

Umowę podpisano dnia 15 stycznia 2018r., a kwota dofinansowania to 23.800,00zł.

Celem naszego projektu jest organizacja warsztatów muzycznych dla grupy 15 osób, które będą ćwiczyć na instrumentach dętych i zasilą szeregi orkiestry w Daleszycach oraz warsztatów tanecznych – stworzenie 12 osobowej grupy mażoretek. Zajęcia będą nieodpłatne i prowadzone zostaną w Miejsko Gminny Ośrodku Kultury w Daleszycach przez wykwalifikowanych instruktorów. Nabór rozpoczyna się już w lutym 2018r.

Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z tej oferty.

Bliższe informacje w MGOK Daleszyce pod nr tel. (41) 30 72 251 lub 698 655 169.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „UWIERZ w SIEBIE” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”.