Będą bezpieczni nad wodą

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach wspólnie z Lokalną Organizacją Ochrony Kultury „LOOK” przystąpił do programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017r. Wniosek pod tytułem: „Słoneczny patrol – bezpiecznie nad wodą” ma na celu nauczyć dzieci i młodzież bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Głównym celem zadania jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w aktywność społeczną propagującą zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Zadanie będzie realizowane poprzez utworzenie grupy młodzieży szkolnej wywodzącej się z 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Daleszyce pn. „Słoneczny Patrol”. Działania jakie będą poczynione w ramach utworzonej 30 osobowej grupy mają na celu zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z akwenów wodnych, podniesienia umiejętności dzielenia się wiedzą z rówieśnikami. Działania w ramach programu zrealizowane będą poprzez: zajęcia z ratownikiem na krytym basenie, pokaz ratownictwa wodnego na zalewie w Borkowie przez druhów z OSP Daleszyce, praktyczne zastosowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizowanie prelekcji dotyczących bezpieczeństwa nad wodą w wybranych placówkach oświatowych na terenie gminy Daleszyce oraz wyjazd na XVI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2017.